torsjö live

Underhållsbehov för bad på 137,6 miljoner

Underhållsbehov för bad på 137,6 miljoner

Ska fler simhallar i kommunen stängas? Det säger statusutredningen från tekniska förvaltningen ingenting om, men omslagsbilden är illavarslande, liksom de redovisade kostnaderna.

Hässleholms kommuns befintliga badanläggningar kommer att kosta 137,6 miljoner kronor att underhålla de närmaste 15 åren. Det visar en statusutredning från tekniska förvaltningen.

I samband med den pågående utredningen om nytt badhus i Hässleholm har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att redovisa underhållsbehoven för de befintliga anläggningarna.

Statusutredningen visar, knappast förvånande, att Qpoolens simhall har det största underhållsbehovet. På 15 års sikt handlar det om cirka 59 miljoner kronor, inklusive byggherrekostnader och osäkerhetsmarginal på 20 procent. Kostnader för åtgärder som måste göras inom fem år uppgår till cirka 45 miljoner kronor. Där har den tekniska livslängden redan gått ut eller kommer att göra det inom fem år. Resterande kostnader gäller sådant som idag fungerar men har begränsad livslängd inom tidsperioden 15 år.

Underhållsbehovet är störst i Qpoolens simhall. Det beräknas kosta cirka 59 miljoner kronor inom 15 år. Foto: Berit Önell

Näst störst behov av åtgärder finns i Bjärnums simhall, totalt cirka 30 miljoner kronor. Dock krävs bara 3,5 miljoner kronor inom fem år. Det mest akuta gäller ventilationen som beräknas kosta 2,5 miljoner kronor. På sikt behövs utbyte av klinker på simhallsgolv, liner i bassäng, vattenrening samt underhåll av duschar och omklädningsrum, ångbastu och bubbelpool. Det dyraste är vattenreningen som beräknas kosta 10 miljoner kronor.

Kostnaderna för underhåll av Sösdala simhall beräknas till 23 miljoner kronor. Utan byggherrekostnader och osäkerhet blir det cirka 17,7 miljoner, allt inom fem år. Beloppen ligger på ungefär samma nivå som den tidigare kritiserade kalkylen där en del av kostnaderna inte rörde simhallen utan idrottshallen. Här är det mer oklart, men renovering av fasad, fönster och tak är inräknat.

Simhallen i Sösdala har enligt utredning ett underhållsbehov på cirka 23 miljoner kronor, vilket är mindre än Bjärnums simhall där kostnaderna väntas landa på cirka 30 miljoner kronor. Foto: Lotta Persson

Tyrs Hovs simhall utreds för närvarande för en skada i utbyggnaden från 1991 och kostnad för detta är inte klart ännu. Det totala underhållsbehovet inom 15 år väntas kosta 18,6 miljoner kronor. 14,3 miljoner ligger inom fem år, varav byte av ytskikt i omklädning och dusch lär bli dyrast med 7,5 miljoner kronor. Mycket annat behöver också bytas, bland annat golvklinkers i simhall och liner i bassänger.

Även friluftsbadet i Vinslöv är under separat utredning, här på grund av marksättningar invid bassäng och va-ledningar. Underhållskostnaderna beräknas i övrigt till 2,6 miljoner kronor.

Vinslövs friluftsbad öppnade senare än planerat i sommar på grund av att pumpen som gick sönder redan förra sommaren inte var utbytt. Nu utreds badet på grund av marksättningar invid bassäng och va-ledningar. Underhållskostnaderna beräknas i övrigt bara till 2,6 miljoner kronor inom 15 år. Foto: Urban Önell

Hässleholmsgårdens varmvattenbassäng har också relativt litet underhållsbehov, totalt 4,6 miljoner kronor. Det dyraste är renovering av ytskikt för cirka 1,8 miljoner kronor.

Statusutredningen är sammanställd av tekniske chefen Mats Svensson och fastighetsförvaltaren Mathias Bjäreborn. De förklarar att statusen har bedömts utifrån anläggningarnas ålder och skick.

– Kostnadsuppskattningen ska tolkas som ett bedömt riktvärde och inte som en fullständig kalkyl, skriver de.

För en säkrare kalkyl krävs en mer detaljerad besiktning och projektering. Byggnadernas stomme har inte bedömts förutom i Qpoolen. Före en renovering rekommenderar utredningen att betongprover tas och analyseras.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se