Gruppen-3a-328x120

Extra miljon beviljad till brandskydd för nattjour på Götagatan

Räddningstjänsten dömde ut nattjourens tidigare lokaler, ändå missade kommunen att ta med brandskyddsåtgärder på en miljon kronor i kalkylen för anpassning av det tidigare övernattningsboendet för lokförare på Götagatan. Kostnaderna ökar därför från 600 000 kronor till 1,6 miljoner. Socialförvaltningens nattjour tvingades i våras hastigt stänga den dåvarande nattjouren på Stobygatan. Att åtgärda bristerna, bland […]

Kräver kompletteringar om upplag för massor

Uppgifterna om kommunens planerade upplag för schaktmassor för olika byggprojekt är inte tillräckliga. Miljökontoret kräver därför kompletteringar på elva punkter. Miljökontoret vill bland annat att kommunen, det vill säga dess markägare tekniska förvaltningen, redovisar hur risken för damning från massorna ska minskas. Idag finns ett asfaltupplag på platsen på Läreda industriområde och det måste säkerställas […]