torsjö live vers2

Kräver kompletteringar om upplag för massor

Kräver kompletteringar om upplag för massor

Uppgifterna om kommunens planerade upplag för schaktmassor för olika byggprojekt är inte tillräckliga. Miljökontoret kräver därför kompletteringar på elva punkter.

Miljökontoret vill bland annat att kommunen, det vill säga dess markägare tekniska förvaltningen, redovisar hur risken för damning från massorna ska minskas. Idag finns ett asfaltupplag på platsen på Läreda industriområde och det måste säkerställas att varken asfalt eller det föreslagna undre skyddande lagret på 0,3 meter följer med då massorna tas bort för att användas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det måste säkerställas att de massor som lämnas på upplaget endast är kommunens. Miljökontoret anser att ett staket och en bom eller liknande behövs för att inte massor som ska till företaget TA Mark med upplag på samma område av misstag ska kunna lastas av på kommunens anläggning .

Det saknas förslag till egenkontroll. Fördelning av ansvar, rutiner, bedömning av risker och förteckning över kemikalier ska redovisas.

Miljökontoret vill veta vilken typ av diesel som ska användas till lastbilarna, vilka maskiner som kommer att röra sig på anläggningen och hur många transporter som beräknas per dygn, inklusive eventuella lastare, och även över ett år då massorna börjar köras ut. En mer ingående redogörelse för energianvändningen och mer exakt information om hur lång tid arbetet beräknas ta behövs också.

Redovisningen ska ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast den 4 september.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-08-01 Planerar upplag för schaktmassor till Björklunda

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se