torsjö live vers2

Extra miljon beviljad till brandskydd för nattjour på Götagatan

Extra miljon beviljad till brandskydd för nattjour på Götagatan

Räddningstjänsten dömde ut nattjourens tidigare lokaler, ändå missade kommunen att ta med brandskyddsåtgärder på en miljon kronor i kalkylen för anpassning av det tidigare övernattningsboendet för lokförare på Götagatan. Kostnaderna ökar därför från 600 000 kronor till 1,6 miljoner.

Socialförvaltningens nattjour tvingades i våras hastigt stänga den dåvarande nattjouren på Stobygatan. Att åtgärda bristerna, bland annat med utrymningsvägar, bedömdes inte möjligt i den gamla lägenheten. Efter en tid utan något härbärge att hänvisa hemlösa till finns nattjouren idag tillfälligt i kommunägda lokaler på Hagtornsgatan.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Lokförarbostaden byggdes 1989 och har stått tom de senaste åren. Den ingick i kommunens köp av fastigheten vid Netto, Hässleholm 88:30, av PJ Åkeri. Huset var aktuellt för nattjouren direkt efter köpet i december 2017. Då skulle 600 000 kronor anslås till ombyggnad, men socialförvaltningen fick sedan besked om att kostnaderna beräknats till uppåt fem miljoner kronor, vilket blev för dyrt.

Tekniska nämnden fick en miljon kronor till för att anpassa gamla lokförarbostaden till lokal för nattjouren. Foto: Berit Önell

Nattjour jämställs säkerhetsmässigt med hotellverksamhet. De lagstadgade kraven på brandsäkerhet är desamma på Götagatan som på Stobygatan. Lokförarbostaden har tidigare använts till liknande verksamhet, men en fördjupad utredning visade på behov av utökat brandskydd.

Kommunstyrelsen godkände tekniska nämndens äskande av en miljon kronor till för att anpassa huset till nattjour för hemlösa. Endast Folkets väl var emot. Björn Widmark begärde votering som slutade 13-1. Han reserverade sig skriftligen och förklarade att han vänder sig emot de ständigt återkommande nya äskanden som han menar har sin grund i ofullständiga, bristande och felaktiga kostnadsberäkningar inför beslut.

– I detta fall angavs 600 000 kronor som beslutsunderlag. Nu yrkar man på ytterligare en miljon för att man tagit hänsyn till regelverket. Det borde man självklart ha gjort redan från början, skriver han.

Miljonen ska flyttas från budgeten för ny brandstation i Sösdala som inte kommer att förverkligas varken i år eller nästa år.

Nattjouren ska ha övernattningsrum för fem hemlösa och en personal. Internhyran beräknas till cirka 200 000 kronor per år.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se