Gruppen-3a-328x120

Ekonomisk pulsåder skars av – i Hässleholm

Ekonomisk pulsåder skars av – i Hässleholm

INSÄNDARE. Inför nytt handelscenter borde man lite grand överväga situationen för själva city. Kan Östergatan återfå sin tidigare betydelse – även för city. Så här är det. Ekonomisk pulsåder skars av – i Hässleholm. Stobyvägen ledde tidigare via Östergatan fram till Röinge med tingsrätt och andra möjligheter. Därifrån gick färden vidare söderut till de stora utskeppningarna i Malmö med mera. Avklippet av den ekonomiska pulsådern skedde i två steg. Dels flyttades stadshuset så att förbindelsen med Östergatan bröts. Dels offrades Stadsparken så att Stobyvägen tvingades in i en rörelse västerut mot järnvägen.

Dessförinnan var Östergatan helt central för den ekonomiska utvecklingen i Hässleholm, vilket dokumenterats av forskaren Nils Karlsson, dels i flera hembygdens årsböcker, dels i hans egen produktion som föreligger tryckt på hans egen bekostnad. Mest betydde avbrottet i den ekonomiska förbindelsen för Hästveda med omnejd, som var huvudleverantör av hästar, den tidens oundgängligt viktigaste transportförutsättning.

För stadens del betydde detta att Järnvägsgatan aldrig kunde ersätta Östergatan i ekonomisk betydelse. Pågående översiktsplan för Hässleholm 2030 visar exakt samma förhållanden. Ekonomin flyter genom Hässleholm men påverkar inte så som skedde på Östergatans storhetstid, befolkningsmängden – ca 15000, så kommer det att förbli.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Östergatan dokumenterade på baksidan av kyrkan sin egen betydelse genom att där kyrkan ligger, fanns en stor repslagarverksamhet.

I dag har Östergatan hamnat i läge noll. Nya invandrare förändrar kvarteren genom småskalig handel och serviceverksamhet.

Hade den ekonomiska pulsådern inte brutits kunde det extra spår för godstrafik som efterlängtats, placeras för omlastning och spårsammankomst vid Röinge.

För närområdet, framför allt Hästvedas utveckling, betydde förändringen en omorientering som slutar i Älmhult och med IKEA.

Tore Almer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se