torsjö live vers2

Partnerjobb Syd i konkurs när lönebidrag drogs in

Partnerjobb Syd i konkurs när lönebidrag drogs in

Partnerjobb Syd i Hässleholm försattes i konkurs vid Hässleholms tingsrätt efter en egen ansökan på fredagen. Enligt företrädaren Linus Winterboren var orsaken att Arbetsförmedlingen drog in företagets rätt till lönebidrag på grund av påstådda skatteskulder, men dessa var betalda flera veckor före beslutet. Partnerjobb har varit beroende av samarbete med Arbetsförmedlingen eftersom inriktningen varit att rehabilitera, arbetsträna och skapa arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Elva anställda berörs av konkursen.

Arbetsförmedlingens omorganisation och neddragning av personal har lett till att allt färre arbetslösa placeras i olika arbetsmarknadsinsatser. Linus Winterboren berättar att det för Partnerjobbs del inneburit en minskning från 30 till 7 placeringar. Företaget erbjuder tjänster som städning, trädgårdsarbete med mera.

Arbetsförmedlingen har nu utrett både Partnerjobbs rätt till så kallade lönebidrag för utveckling i anställning och bidrag för personligt biträde. Anledningen var enligt handlingarna att Partnerjobb inte godkändes i arbetsgivarkontrollen som gäller skatteskulder, näringsförbud, betalningsanmärkningar eller att inte vara registrerad som arbetsgivare.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Enligt kronofogdens register har Partnerjobb haft tre olika skatteskulder i år, men alla har betalats efter kort tid. Den senaste gällde 10 400 kronor och var betald den 16 juli.

Den 9 augusti beslöt Arbetsförmedlingen att dra in Partnerjobbs rätt till lönebidrag, trots att Linus Winterboren både ringt och i ett yttrande förklarat att skulderna var betalda. Han berättade då också att företaget kom efter med skatten efter att en anställd förskingrat cirka 350 000 kronor och även låtit bli att betala in skatt, vilket uppdagades i våras.

– Jag var personligen tvungen att låna in nästan 100 000 kronor för att kunna betala löner och skatter, skriver han i sitt yttrande.

Han förklarar där också att Partnerjobb är ett socialt företag där vinsten ska återinvesteras.

Indragningen av bidragen gäller från och med måndag, den 19 augusti, men redan på fredagen såg han sig tvungen att lämna in en konkursansökan till tingsrätten som då också beslöt att försätta företaget í konkurs.

– Vi skulle få de pengarna i mitten på september, men vi kommer att få leverantörsfakturor innan dess som vi inte kan betala, säger han.

Han tänker också att medarbetarna nu kan få sin lönegaranti så snart som möjligt.

– Det här drabbar tio personer som redan har det tufft att komma in på arbetsmarknaden. Det är orättvist, vi är brottsoffer och det är barockt att vi straffas när vi har betalt alla skatteskulder, säger han.

Han tycker inte att det är lönt att överklaga eftersom skulderna då bara hinner växa.

– Vi har inget annat att säga än det vi redan sagt, förklarar han.

Företagets rörelseresultatet för 2018 var minus 64 000 kronor på en omsättning på 2,6 miljoner.

Frilagt har sökt Arbetsförmedlingens beslutsfattare.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se