Gruppen-3a-328x120

Olaglig spritservering, miljöbrott, skatteskulder och konkurser

Olaglig spritservering, miljöbrott, skatteskulder och konkurser

När restaurangen W & M i bowlinghallen Zuperbowl i Hässleholm sålde sprit utan tillstånd gick det illa för flera andra verksamheter. Foto: Berit Önell

Den olagliga spritförsäljningen i bowlinghallen i Hässleholm ledde till konkurs, både för restaurangen där och för Konditori Lövet med samma ägare. Lövet drabbades av Zuperbowls fastighetskostnader och minskad omsättning på golfrestaurangen när serveringstillståndet drogs in där på grund av brottsmisstankarna.

Lövet kan också ha begått miljöbrott i samband med flytten från konditoriet vid Stortorget i mars. Just innan kronofogden knackade på dörren tömdes lokalen och slangarna till kyldiskarna och jäskylen kapades av, så att stora mängder av farliga köldmedier släpptes ut. Miljökontoret har ännu efter fem månader inte fått in något skrotningsintyg som visar att köldmedierna omhändertagits korrekt.

Restaurang W & M AB försattes i konkurs på egen begäran den 5 augusti, Konditori Lövet AB den 9 augusti. W & M hade vid konkursen en skatteskuld på 110 591 kronor, men ingen verksamhet och inga anställda.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Totalt åtta anställda i Lövets verksamheter berörs. Enligt konkursförvaltaren Håkan Molander gäller det Hässlegårdens golfklubbs restaurang, bageriet på Hemköp i Tyringe och kaféet på sjukhuset i Hässleholm. Lövet har också haft servering på Norra Skåne, men den var ingen registrerad verksamhet.

– Vi har bara varit där och sålt fika på plats, säger Rami Atou, en av de ansvariga.

Han berättar att den försäljningen inte kommer att öppna som planerat efter semestern. Övriga verksamheter drivs nu vidare av konkursförvaltaren.

– Konkursboet har för avsikt att försöka överlåta verksamheterna och driver alla vidare under en mycket kort övergångstid, förklarar Håkan Molander i mejl till Frilagt.

Lövets bageri på Hemköp i Tyringe är en av de verksamheter som nu kortsiktigt drivs vidare av konkursförvaltaren. Foto: Urban Önell

Enligt Rami Atou handlar det om två veckor, från och med i måndags.

Han betonar att han och kompanjonen Morgan Kiefer inte äger någonting i bolaget längre, det är konkursboet som tagit över nu.

– Men jag skulle önska att någon tar över. Det svider i hjärtat om allt ska läggas ner på grund av ett missförstånd med serveringstillståndet, säger han.

Han syftar på perioden utan serveringstillstånd på restaurangen i bowlinghallen. Enligt hans version var det tio dagar efter att den tidigare ägarens tillstånd gått ut och innan W & M fått sitt. Kommunens alkoholhandläggare lämnar inte ut uppgifter om hur länge den olagliga försäljningen ska ha pågått. De såg så allvarligt på saken att de gjorde en polisanmälan. De jämför med att köra bil utan körkort, något som inte är tillåtet ens för en kort tid. Brott mot alkohollagen utreds nu av Hässleholmspolisen.

Rami Atou förklarar att Konditori Lövet fått hjälpa sitt dotterbolag Zuperbowl Scandinavia med kostnaderna för fastigheten medan man letat efter nya hyresgäster.

– Det är en del av allt det som påverkat Lövets ekonomi, säger han.

Morgan Kiefer berättar i ett överklagande av golfrestaurangens indragna serveringstillstånd om bristande lönsamhet och likviditet i verksamheten på golfklubben redan 2018. Därför ska löneutbetalningarna till platschefen Rami Atou ha upphört. En mindre skatteskuld uppstod också, men kunde snart betalas.

Lövets golfrestaurang i Hässleholm blev av med serveringstillståndet på grund av den olovliga serveringen av alkohol på Zuperbowls restaurang. Foto: Berit Önell

Morgan Kiefer är ensam aktieägare och styrelseledamot i Konditori Lövet. Rami Atou har dock arbetat i flera av verksamheterna. Han är enda styrelseledamot i W & M Restaurang där både han och Morgan Kiefer är aktieägare. De styr gemensamt också bolagen Zuperbowl Scandinavia som äger bowlinghallens fastighet, Morami som driver Däckshopen i Tyringe och Atou AB som driver italiensk restaurang på C4 i Kristianstad och torghandel i Hässleholm.

Rami Atou och Morgan Kiefer arbetade båda på Konditori Lövet vid Stortorget. Under hösten 2018 fick verksamheten en mängd anmärkningar från miljökontoret, främst när det gällde hygien och ordning med mögliga kantiner, mjölsäckar direkt på golvet och ett fönster som inte gick att stänga. Livsmedelsinspektörerna omhändertog 35 fack med 62 kilo omärkta ägg för destruktion. Enligt Lövet kom de från en grossist i Hässleholm. Miljökontoret kontaktade grossisten som meddelade att man inte har omärkta ägg i sin anläggning.

Samma dag informerade Lövet via mejl att de omärkta äggen istället var köpta på en djurfarm i en närliggande kommun där maskinen som stämplar äggen var sönder.

I augusti 2018 lämnade Konditori Lövet in en uppsägning av lokalerna. I mars 2019 avhyste kronofogden Konditori Lövet på grund av obetalda hyror. Ingen representant för konditoriet var närvarande vid avhysningen. Nycklarna till lokalen hängde i en plastpåse på dörrhandtaget, tillgänglig för vem som helst.

När kronofogden kom hade Konditori Lövet redan lämnat lokalen i ett kaotiskt skick, kraftigt nedsmutsad, med förstörda väggar och golv, söndriga inventarier och med massor av skräp och bråte. Man hade slagit sönder tegelväggen ovanför ytterdörren, troligen för att få ut maskinerna genom dörren.

När kronofogden kom var det kaos i konditorilokalerna vid Stortorget och en del av inventarierna var sönderslagna.

Kronofogden och hyresvärden möttes av ett pysande ljud och en starkt stickande lukt i lokalen. Allt tyder på att slangarna till kyldiskarna och jäsmaskinen klippts av strax innan, eftersom det inte tar mer än cirka en timme att tömma kompressorerna på köldmedium.

Istället för att som lagen kräver låta ett certifierat företag överföra gasen i kompressorerna till ett slutet kärl och plombera slangarna hade Lövet av allt att döma släppt köldmedierna rätt ut i luften. Lagen är sträng med hur skrotning ska gå till på grund av gasens klimatpåverkan.

De tre kompressorerna med avklippta slangar innehöll enligt dokumenten köldmedier motsvarande cirka 22 ton koldioxidekvivalenter. Som exempel kan nämnas att köldmedierna i endast en av de tre kompressorerna motsvarar samma mängd utsläpp som en personbil som kör två varv runt jordklotet.

– Det är oerhört allvarligt, i dessa tider när vi talar så mycket om global uppvärmning, säger hyresvärden.

Av allt att döma har slangarna från kylarna och jäsmaskinen bara klippts av så att köldmedierna från kompressorerna i källaren släppts rätt ut. Lagstiftning kring hantering av köldmedier är sträng på grund av den klimatpåverkan de orsakar.

Hyresvärden anmälde det inträffade till miljökontoret som inte heller fått in det obligatoriska så kallade skrotningsintyget. Ett intyg skickades sedan in, undertecknat av ett certifierat företag. Men det blev underkänt eftersom alla väsentliga uppgifter saknades, exempelvis adress, datum och mängd och typ av köldmedia. Dessutom gällde det ett frysaggregat.

Konditori Lövet fick tid på sig till den 22 juli att lämna rätt intyg, men ingenting hände. Nu har miljökontoret beslutat om ett föreläggande för att få in det.

Miljöchef Sven-Inge Svensson säger att risken är stor att det är fråga om ett miljöbrott, om det gått till som hyresvärden uppger. Men han vill ha in så mycket dokumentation som möjligt.

– Vi har inte bedömt ännu om det ska lämnas in en åtalsanmälan, säger han.

Troligen blir det först ett föreläggande med vite.

Om intyget är falskt kan det vara ett brott i sig, försvårande av miljökontroll.

Rami Atou förnekar att slangar till kompressorer klippts av.

– Nej, det stämmer inte. Vi har protokoll på att en kylfirma tömt det. Vi hade inte nyckel till källaren så de fick tömma uppifrån, säger han.

Pysandet tror han inte kom från köldmediet.

– Det kan hända att det var luft.

Systemen med köldmedier är dock slutna och innehåller inte luft.

Rami Atou förklarar att firman råkade lämna fel protokoll.

Men ni har haft ett halvår på er?

– Ja, de skickade ett till, men det var också fel. Nu har de semester. Vi väntar på att protokollet ska komma så vi kan ta med det till kommunen, säger han.

Hyresvärden säger att Konditori Lövet hela tiden haft nyckel till källaren för att kunna sköta kompressorerna.

Frilagt har upprepade gånger sökt Morgan Kiefer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se