torsjö live

Accepterade avgift på 70 000 kronor trots att GW ställde in

Accepterade avgift på 70 000 kronor trots att GW ställde in

Kommunen begärde inte återbetalning när författaren och kriminologen Leif GW Persson ställde in sin medverkan på Europaforum på grund av sjukdom. Foto: Pressbild

Hässleholms kommun bokade Leif GW Persson för 140 000 kronor till Europaforum förra året. 70 000 kronor betalades i förväg. Men GW blev sjuk och ställde in. Enligt avtalet hade kommunen rätt att få pengarna tillbaka, men begärde ingen återbetalning trots att budgeten överskridits.

Avtalet diariefördes först den 13 augusti i år, mer än ett år och sju månader för sent.

Europaforum bokade i december 2017 den kände kriminologiprofessorn Leif GW Persson för medverkan i en 45 minuter lång paneldebatt på Europaforum som hölls i augusti 2018. Bokningen förmedlades via Content Talarbyrån. Priset 140 000 kronor var exklusive moms och kostnader för resa och eventuellt logi skulle tillkomma.

Maria Lindblad, då tillförordnad chef för Europaforum, medger att arvodet var kostsamt.

– Det var högt. Men vi ville göra en satsning för hässleholmarna, få ett dragplåster som var mer publikt, säger hon.

Maria Lindblad, tf chef för Europaforum, förklarar att Leif GW Persson var ett dragplåster till Europaforum, men medger att arvodet var högt. Foto: Berit Önell

Enligt Maria Lindblad var bokningen godkänd av dåvarande tillförordnade tillväxtchefen Charlotte Nygren-Bonnier.

Formuleringen i avtalet om GW:s medverkan lyder: “Avbokar föreläsaren framträdandet av anledning som ligger utanför Content Talarbyråns kontroll återbetalas eventuellt redan inbetalt arvode. Härutöver är Content Talarbyrån inte skyldig att utge skadestånd”.

Maria Lindblad säger att hon tolkade avtalet som att inbetalt arvode “eventuellt” skulle återbetalas.

Men det måste väl tolkas som att eventuellt inbetalt arvode ska betalas tillbaka?

– Min kollega har också tolkat det så som du, jag vet inte, säger Maria Lindblad.

Hon berättar att hon tog kontakt med Content Talarbyrån efter avbokningen.

– Som jag minns det sa de att pengarna skulle vara innestående. Men jag kan ha missförstått. Jag skulle ha granskat avtalet bättre, säger hon.

Freja Hagsund, nuvarande projektledare för Europaforum, säger att hon inte vetat om att Europaforum hade innestående pengar hos bokningsföretaget. Hon förklarar att det nu är ett annat ekonomiskt läge och inte aktuellt att boka talare i denna prisklass.

Freja Hagsund, ny projektledare för Europaforum, säger att bokningar i denna prisklass inte längre är aktuella. Foto: Urban Önell

Till Kristianstadsbladet säger Maria Lindblad att hon inte fått veta att Europaforum skulle kunna få tillbaka pengarna.

Content Talarbyråns vd Ola Westin säger till Kristianstadsbladet att man försökte hitta en ersättare och att det även diskuterades att Leif GW Persson skulle komma ett annat datum, men att kommunen aldrig återkom.

– De har full disposition över pengarna. Det gäller fortfarande. Vi har inte fått någon propå om att man vill ha tillbaka pengar, säger han.

Efter att Kristianstadsbladet ställt frågor kontaktade Freja Hagsund på fredagen Content Talarbyrån och begärde att få pengarna tillbaka. Talarbyrån lovade att återbetala.

Leif GW Persson har själv ringt upp tidningen för att förklara sig.

– Jag har inte fått en spänn och det vill jag inte ha heller, för jag har ju faktiskt inte kommit dit, säger han till Kristianstadsbladet.

Han berättar att han låg på hjärtintensiven när det var dags för Europaforum.

– Vi pratar inte förkylning och hosta, utan jag var fan döende alltså. Det var inte tal om att jag skulle kunna ta mig någonstans, säger han.

Som ansvarig för Europaforum när grundaren Lorenz Pucher blivit sjuk bokade Maria Lindblad 2017 och 2018 många kända föreläsare, både från Sverige och andra länder i Europa. Hon säger att den ende föreläsare på Europaforum som haft ett lika högt arvode som Leif GW Persson är Anders Borg som var där något år tidigare.

Trots att budgeten överskreds 2018 minns hon inte någon diskussion om arvodet i efterhand. Men hon berättar att förväntade sponsorpengar från Sparbanksstiftelsen uteblev inför 2018 och 2019. Ansökan gällde 738 000 kronor för att öka ungas intresse för EU och ekonomi.

– Sparbanksstiftelsen hade sponsrat Europaforum i flera år och vi hade räknat med fortsatt stöd, säger Maria Lindblad.

2017 bidrog Sparbanksstiftelsen med 200 000 kronor till Europaforum.

Kommunen hade avsatt en miljon kronor för Europaforum 2018.

Efter Europaforum 2018 gick Maria Lindblad tillbaka till sin tidigare tjänst som EU-koordinator på EU-kontor Skåne nordost som finns på Norra Station i Hässleholm och hör till kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning.

Avtalet med bokningsföretaget om Leif GW Perssons föreläsning är ännu ett exempel på kommunens bristande diarieföring.

Maria Lindblad säger att hon trodde att hon diarieförde avtalet den 18 januari, vilket var sent eftersom det upprättades i december. Men det var alltså inte diariefört utan enbart inlagt i systemet som arbetsmaterial.

– Jag tillhör de som inte, trots utbildning, har förstått att ärendena inte syns förrän de stängs, säger hon.

I tisdags fick hon en lista med påminnelse om tre öppna ärenden som hon inte “stängt”, det vill säga inte diariefört.

– Jag tar till mig vad jag gjort för fel, men jag tror att fler är på samma nivå. Många har fått listor på öppna ärenden. Jag tycker att det är ett väldigt svårt system, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se