torsjö live vers2

Kommunen vill skydda 60-talshus – boende protesterar

Kommunen vill skydda 60-talshus – boende protesterar

Ett välbevarat område med tidstypisk bebyggelse från 1960-talet. Så beskrivs villorna på Bågvägen och Körsbärsvägen i kommunens kulturmiljöutredning. Därför föreslås miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta om restriktioner så att området inte förvanskas.

Men flera boende protesterar mot att de bara ska få bygga uterum på baksidan, inte byta ut sidohängda fönster med mera.

– Vi begriper inte varför de ska bevara just detta området, säger Jan Svensson som bott här sedan husen byggdes.

Den föreslagna detaljplaneändringen – som miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott redan sagt ja till och nämnden behandlar imorgon, onsdag – innebär att hela området får en q-märkning. Husen får inte rivas. Den ursprungliga karaktären ska bibehållas. Fasader, tak, fönster med mera ska inte förändras.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
60-talsvillorna i kvarteret Körsbäret med flera har en enhetlig arkitektur som är ovanlig och enligt förslaget bevaransvärd. Foto ur kommunens kulturmiljöutredning

Eventuella komplementsbyggnader och tillbyggnader, får bara placeras på baksidan. För Jan Svensson och hans grannar innebär det att uterum bara får ligga i norrläge.

– Dörren är på framsidan så man måste gå runt huset för att komma till uterummet, det känns inte så roligt, säger Jan Svensson.

Han tror inte att det kommer att byggas några uterum utan sol och utan dörr till huset.

Om villaägarna vill bygga friggebod eller attefallshus eller sätta in takkupa, som normalt inte kräver bygglov, måste de enligt förslaget söka bygglov.

Processen satte fart efter en ansökan om bygglov för inglasning av uterum och uppförande av tak mellan carport och garage sommaren 2017. Byggnadsnämnden beslöt då att ärendet inte ska avgöras förrän detaljplaneändringarna är klara.

– Vem gör man detta för? Helt klart inte för oss, skriver de boende i ett brev till kommunen.

De ifrågasätter bland annat kravet på sidohängda fönster som måste putsas från utsidan.

– Vem tror ni vill flytta till hus där utvecklingen ska stå stilla eller backa och man inte får följa med i att göra boendet bekvämare, trevligare och miljövänligare?

De tycker att kommunen kan skydda sina egna fastigheter i första hand och nämner den rivna sekelskiftesvillan på Åkaregatan – som enligt den fördjupade översiktsplanen skulle ha bevarats.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se