torsjö live vers2

Rolf Bengtsson utsedd till skolchef

Rolf Bengtsson utsedd till skolchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på tisdagen att utse tillförordnade skolchefen Rolf Bengtsson till förvaltningschef tills han går i pension om två år. Elva fackförbund var vid det tidigare centrala samverksansmötet kritiska till förslaget på grund av hanteringen av den tidigare avbrutna rekryteringsprocessen.

Efter att tidigare skolchefen Eva Andersson tvingades sluta i april inleddes en rekryteringsprocess. Tio personer sökte tjänsten, men politikerna kunde inte enas om en gemensam kandidat och avbröt därför processen i början på juli. Enligt både fackförbundens företrädare och en del av den politiska oppositionen hade ledningen då föreslagit den minst meriterade kandidaten som inte uppfyllde den överenskomna kravprofilen.

Facken har nu inget att erinra i personfrågan, men skriver i en protokollsanteckning att de vänder sig starkt emot hur ärendet hanterats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Hässleholms kommuns rekryteringspolicy är satt ur spel då arbetsgivaren nu väljer ett annat sätt för tillsättning av tjänsten, skriver de.

De fackliga företrädarna vänder sig emot att de endast fick en kort information via mejl innan de kunde läsa om förslaget i media. De reagerar även mot tidsaspekten då förordnandet spänner över två år och att tillsättningen inte sker i konkurrens med andra.

– Vi är bekymrade inför framtida rekryteringsprocesser i samtliga förvaltningar och att insyn och påverkansmöjligheter inför intervjuer minskas, då det inte finns ett öppet förhållningssätt mellan parterna, skriver de i protokollsanteckningen.

Undertecknarna är Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Lärarförbundet, Lärarförbundet Skolledare, Sveriges Arbetsterapeuter, Ledarna, Lärarnas Riksförbund och Skolledarförbundet. Jusek meddelade per mejl att de inte hade något att erinra mot arbetsgivarens förslag.

Enligt kommunens rekryteringspolicy ska alla tjänster som varar sex månader eller mer annonseras ut.

– Vi tycker inte att vi går ifrån policyn eftersom vi precis har haft tjänsten ute och inte lyckats, säger personalchef Marie Söderqvist.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger ungefär likadant.

– Vi ser inte att vi kan genomföra en ny process med framgång nu. Det är vi rörande överens om i ksau, säger han.

I ksau ingår de tre kommunalråden, förutom Lars Johnsson även Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S).

Lars Johnsson säger att de fackliga företrädarna inte ska behöva läsa om förslag till tillsättning av tjänster i media.

– De ska få förstahandsinformation, säger han.

Rolf Bengtsson sökte inte tjänsten i förra omgången, men var nu villig att åta sig uppdraget till och med den 31 juli 2021.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se