torsjö live

Kenny Hansson anmäld som ett arbetsmiljöproblem på miljöavdelningen

Kenny Hansson anmäld som ett arbetsmiljöproblem på miljöavdelningen

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) är för andra gången på ett halvår anmäld som ett arbetsmiljöproblem av tjänstemannafacket Naturvetarna. Anledningen är att han offentligt har anklagat miljöavdelningens tjänstemän, främst miljöchef Sven-Inge Svensson, för att bedriva en personlig vendetta.

– Att upprepat påstå sådant närmar sig förtal av den egna personalen, skriver Naturvetarna.

Efter att Frilagt berättat för Kenny Hansson om anmälan redigerar han sin kommentar och byter ut vendetta mot prestige.

Kenny Hansson gjorde uttalandet i en kommentar på Facebook angående FMCK:s endurobana på Hovdala som tvingades stänga på grund av att nämndens beslut om dispens överklagats.

Han skriver: “…Jag anser att det finns en personlig vendetta i detta ärendet. Klubben bör finnas på Hovdala!”

Kenny Hansson är anmäld som ett arbetsmiljöproblem på miljöavdelningen – för andra gången. Foto: Berit Önell

Naturvetarna anser att Kenny Hansson uttalar sig på ett oacceptabelt vis om miljöavdelningens arbete. Det har dessutom hänt förut, i februari då det gällde jaktskytteklubbens verksamhet.

Facket betonar att personalen har rätt att förvänta sig ett professionellt och hövligt bemötande från sin ordförande.

– Även om ordförande inte känner till att ordet vendetta betyder blodshämnd borde han vara medveten om att ordet är alltför värdeladdat för att upprepat användas som slagord mot avdelningen, skriver Naturvetarna i sin anmälan som på måndagen skickades till förvaltningschef Jan Karlsson och personalchef Marie Söderqvist.

Enligt facket kan Kenny Hanssons agerande försvåra miljöinspektörernas arbete.

– Genom upprepade offentliga påhopp på sin personal undergräver ordföranden allmänhetens förtroende för kommunen och ökar därmed svårigheten för inspektörerna att bedriva meningsfull tillsyn. Inspektörerna riskerar ett sämre bemötande och i förlängningen ökar risken att de utsätts förhot och våld.

Marie Söderqvist säger att ärendet måste utredas som en arbetsmiljöfråga.

– Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får hantera det, säger hon.

Hon förklarar att politiker ska följa kommunens medarbetar- och ledarpolicy trots att de inte är anställda av kommunen.

– Politikerna ska säkerställa att regelverken i kommunen följs och det gäller även dem själva. De har en viktig roll som bärare av den värdegrund som är beslutad i kommunfullmäktige, säger hon.

Efter Kenny Hanssons uttalande i våras ställde fackförbunden frågor till kommunstyrelsens personalutskott. Det resulterade i att utskottet skickade brev till alla de politiska partiernas gruppledare med uppmaning till dialog om medarbetarpolicyn.

– Som ledare visar jag respekt för mina medarbetare, tillit till deras kompetens och ger dem mandat och möjligheter att ta ansvar för sitt uppdrag, står det bland annat i policyn.

Hur allvarligt är det att anklaga personal för personliga vendettor?

– I den allvarligaste tolkningen som Naturvetarna gör är det väldigt allvarligt. Det beror på i vilket sammanhang det sägs. Vi måste utreda det här vidare och prata med de inblandade, förklarar Marie Söderqvist.

Kenny Hansson har inte hört något om anmälan när Frilagt ringer upp sent på tisdagseftermiddagen.

– Jag ber om ursäkt om de tagit illa vid sig. Jag skulle tänkt mig för med anledning av hur de reagerade sist. Det är klart att jag ändrar och tar tillbaka det, säger han.

Han tycker dock själv inte att vendetta är ett så laddat ord och ifrågasätter fortfarande hur ärendet hanterats av miljöchefen. Han menar att föreningen skulle fått information genast om att beslutet om fortsatt dispens var överklagat, men också att politikerna skulle fått mer information.

– Jag anser att det handlar om personlig prestige från Sven-Inge Svenssons sida, ingen annans, säger han.

Det är väl hans uppgift att värna miljöintressena i frågan?

– Det vill jag inte säga något om. Men förvaltningen har också till uppgift att informera politiken. Om de känt till att vi kunde besluta att dispensen gällde omgående borde de ha sagt det, förklarar Kenny Hansson.

Borde du inte också ha vetat det?

– Miljöbalken är väldigt ny för mig fortfarande och jag är inte politiker på heltid. Jag förväntar mig att information om lagparagraferna ska komma från tjänstemännen. Där anser jag att miljöchefen lägger personlig prestige i ärendet.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Kenny Hansson menar också att det handlar om attityden till FMCK.

– Jag tolkar att uttalanden i media och till föreningen inte skett i välvilja till föreningen och också att man valt att inte informera föreningen, säger han.

Han säger att han hoppas att han har fel och att det inte handlar om prestige.

– Jag välkomnar om jag blir motbevisad, säger han.

– Det är helt naturligt att det finns olika uppfattningar i frågan. Det är också olika hur man uttrycker sig. Vissa är lite mer klumpiga, som jag i detta fallet med vendetta, säger han.

Han hoppas nu att förvaltningen informerar föreningen om beskedet från miljöjuristerna i Helsingborg som Frilagt berättade om på måndagen. Det innebär att Sven-Inge Svensson har rätt i att det är olagligt att köra på banan tills överklagandena är avgjorda, om inte länsstyrelsen beslutar att dispensen ska gälla interimistiskt. Föreningen kan vända sig till länsstyrelsen och begära ett interimistiskt beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se