logga-ligg-tjock

Sparpaket på 8,8 miljoner i omsorgen

Sparpaket på 8,8 miljoner i omsorgen

8,8 miljoner kronor ska sparas inom omsorgen i Hässleholms kommun före årsskiftet. Största underskottet står hemtjänsten för, enligt prognosen hela minus 19 miljoner i år, huvudsakligen på grund av ökade behov. Politikerna i omsorgsnämnden beslöt på tisdagen att effektivisera hemtjänstens så kallade kringtid med två procent. Det ska spara 600 000 kronor, motsvarande 4,5 årsarbetare under fyra månader. Mer anses inte rimligt eftersom det finns risk för både försämrad kvalitet för pensionärerna och försämrad arbetsmiljö för personalen. Förhoppningen står istället till fortsatt minskande behov av externa vårdplatser och vakanshållning av sjukskötersketjänster och administrativa tjänster.

Främst tack vare färre externa vårdplatser har omsorgens prognos förbättrats med 3,8 miljoner kronor sedan i april. Fortsatt minskning väntas spara totalt fyra miljoner kronor till i år.

En kartläggning av hemtjänstens kringtid är redan påbörjad. Det handlar om en mer effektiv schemaplanering för att spara tid som varken används till insatser hemma hos vårdtagarna eller till resor.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Det kan till exempel vara journalföring och personalmöten. Vi ska se om vi kan lägga upp det på ett annat sätt så att kringtiden minskar, säger Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Hon menar att 600 000 kronor ändå inte är mycker för hemtjänsten, ordinärt boende som det heter, att spara med tanke på hur stort underskottet är.

– Det stora underskottet finns på ordinärt boende och det är det som hela tiden ökar. Vi vet att det blir fler och fler gamla som behöver hjälp och också att de idag kommer hem från sjukhuset snabbare och då är sämre så att det ofta behövs dubbelbemanning, säger hon och betonar att hon har förståelse för att det är svårt för personalen att klara av.

I budgeten räknar omsorgen med en femprocentig volymökning på hemtjänsten i år. Men i juni var prognosen nio procent. Karin Axelsson berättar att den preliminära prognosen i augusti ligger på över elva procent.

– Det är inte konstigt att det är svårt att få ihop, säger hon.

Hon är trots det inte orolig för negativa konsekvenser av beslutet.

Anneli Larsson, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

Enligt Ingela Nilsson, vikarierande verksamhetschef för hemtjänsten, skulle 1,5 procents minskning av kringtiden vara möjligt att uppnå. Men förvaltningschef Anneli Larssons bedömning var att två procent var rimligt och politikerna ställde sig enhälligt bakom hennes förslag. Konsekvensbeskrivningen säger dock att det finns risk att förändringen är svår att genomföra i ett kort perspektiv. I praktiken handlar det om att minska personalen, i första hand genom restriktivitet vid tillsättning av vikarier.

– På detta vis riskeras en målkonflikt med målsättningar omsorgsnämnden har med olika kvalitetsmål, står det i konsekvensbeskrivningen.

Det gäller bland annat kontinuitetstal, det vill säga att en vårdtagare inte får besök av för många olika personer. Hässleholm har redan sämre kontinuitetstal än rikets genomsnitt. Omsorgsverksamheten i Hässleholms kommun är också redan kostnadseffektiv jämfört med riksnivån.

Genom att minska sjukskötersketjänsterna med fyra årsarbetare sparas 800 000 kronor på fyra månader. Tre tjänster är redan vakanta. Det ska klaras genom samlokalisering, delegering och utveckling av rutiner.

Administrationen ska vakanthålla två tjänster, en verksamhetsutvecklare och en avdelningschef för system och teknik. Det sparar en miljon kronor plus att ytterligare 1,2 miljoner kronor dras ned. Enligt konsekvensbeskrivningen leder dessa neddragningar till att i princip allt utvecklingsarbete omintetgörs och utvecklingsarbete kopplat till välfärdsteknologi kommer att avstanna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se