Gruppen-3a-328x120

Godkände att tredje vindskyddet färdigställs

Godkände att tredje vindskyddet färdigställs

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden har nu gett klartecken till att det tredje av de dyra vindskydden på Hovdalaområdet byggs färdigt med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelsen 1826. De återstående arbetena beräknas nu kosta 205 000 kronor, varav 134 000 kommer från Sparbanksstiftelsen och 71 000 kronor från projektet Hovdala vandringscentrum.

Frilagt var i början på augusti först med att berätta om hur kostnaderna skenade iväg för de arkitektritade vindskydden vid trädhuset. När det var dags för invigning i juni hade pengarna bara räckt till att färdigställa två av de tre björkklädda små stugorna, Birk och Birka. Budgeten var urspungligen 690 000 kronor, men kostnaderna var då uppe i nära en miljon kronor. En del av materialet till det tredje vindskyddet, Ronja, hade dock köpts in. Slutsumman väntades bli närmare 1,2 miljoner kronor, varav cirka 220 000 redovisats på fritidsförvaltningen och resterande på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Nu har politikerna godkänt att de arkitektritade vindskydden Birk och Birka med hjälp av Sparbanksstiftelsens bidrag får sällskap av det tredje och större Ronja. Foto: Berit Önell

Kommunekologen Lars-Erik Williams vädjade till politikerna om att skjuta till ytterligare 134 000 kronor som, tillsammans med kvarvarande medel på 66 000 kronor, skulle räcka till att få det tredje, större vindskyddet klart. Därmed skulle kommunen också slippa återbetala statliga bidrag som beviljats för tre vindskydd, inte två. Men svaret blev nej på grund av den dåliga kostnadskontrollen och att politikerna inte informerats tidigare, varken om att budgeten inte kunde hållas eller att inga anbud kommit in i upphandlingen. Bygget skedde därför i kommunens egen regi och på löpande räkning.

När det blev känt att Ronja stoppats beslöt Sparbanksstiftelsen att gå in med de 134 000 kronor som fattades. Inför arbetsutskottets behandling av ärendet krävde ordföranden Kenny Hansson (M) att få se handlingarna som visar att bidraget beviljas.

– Nu är jag också nöjd, säger han.

De återstående kostnaderna, totalt 205 000 kronor, alltså 5 000 mer än beräkningen för en månad sedan, preciserades denna gång för politikerna i en kalkyl. Där ingick material, arbete och även redan utfört arbete som ännu inte fakturerats.

Under rubriken “Intäkter för färdigställande” listades bidrag från länsstyrelsen och Region Skåne på 265 000 kronor som redan betalts ut tillsammans med ännu ej utbetalt bidrag på 75 000 kronor, bidraget från Sparbanksstiftelsen samt en minuspost på 269 000 kronor i återstående medel för projektet Hovdala vandringscentrum där även vandringsleder med mera ingår. Enligt tidigare uppgifter har 119 000 kronor förts över från vandringscentrum till vindskydd.

Kommunekolog Lars-Erik Williams. Foto: Berit Önell

Lars-Erik Williams, som på torsdagen höll föredrag om vindskydden på arkitekturdagarna i Malmö, har lovat att ha bättre koll på budgeten framöver. Men han säger att han inte vet hur dessa siffror ska tolkas och hänvisar till miljö- och stadsbyggnadschef Jan Karlsson.

Jan Karlsson skickar en sammanställning från delårsbokslutet med budget och utfall för hela projektet Hovdala vandringscentrum. Kostnaderna under perioden 2015-2019 beräknas där till 1 874 000 kronor, vilket är 474 000 kronor över budget. Hela statsbidraget är då medräknat, trots att 75 000 kronor kommer först nästa år, om lägerplatsen med vindskydden godkänns.

Miljö- och stadsbyggnadschef Jan Karlsson. Foto: Lotta Persson

– Avvikelsen från budgeten ska möta bidragen så att det blir balans, säger Jan Karlsson.

Det blir därmed ett underskott på 75 000 kronor i årets redovisning.

– När vi avslutar projektet ska det bli noll, säger Jan Karlsson.

Det gäller alltså under förutsättning att budgeten nu kan hållas.

– Jag hoppas verkligen att vi lyckas med detta nu, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se