torsjö live vers2

Sänkt straff för bomber och skott på HTS

Sänkt straff för bomber och skott på HTS

Flera elever såg det verklighetstrogna automatvapnet som den maskerade gärningsmannen bar, men hovrätten upphäver domen för grovt olaga hot mot två elever som berättat att de fick det riktat mot sig. Foto ur förundersökningen

Hovrätten sänker straffet för den 21-årige man som detonerade två rörbomber och sköt med luftvapen i korridorerna på Hässleholms tekniska skola i december 2018. Straffet blir nu fängelse i ett år och tio månader istället för två år och tre månader. 21-åringen döms för allmänfarlig ödeläggelse, misshandel och barnpornografibrott, men inte grovt olaga hot mot två elever.

En av rörbomberna som 21-åringen hade med sig till skolan, var en kraftig brandbomb eftersom den var ihopsatt med en flaska bensin. Den var dock inte en av de två bomber som detonerade. Foto ur förundersökningen

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

21-åringen erkände i princip gärningarna, men hävdade att han enbart skulle dömas för skadegörelse och att han inte haft för avsikt att skada någon människa. Han ville bara få uppmärksamhet för att få hjälp eftersom han mådde dåligt.

Både hovrätten och tingsrätten bedömer dock att det står klart att han inte haft kontroll över om människor rörde sig i närheten när han detonerade bomberna.

– Han har därigenom visat att han var likgiltig inför att någon skulle drabbas av skada, skriver hovrätten och fastställer domen för misshandel mot två elever och en skolanställd som fick tillfälliga hörselskador.

Skadestånden på 5 000 kronor per person kvarstår också.

Hässleholms tingsrätt dömde 21-åringen för att ha avlossat ett luftvapen mot två elever som berättat att de såg honom rikta vapnet mot dem och hörde ett knäppande ljud i väggen bakom sig. Polisens tekniker missade dock kulorna vid den första undersökningen samma dag som dådet skedde.

En vecka senare hittades sex luftvapenkulor i samma korridor. Av utredningen framgår inte om de hittades på en plats som stöder elevernas berättelse om beskjutningen. Hovrätten konstaterar att det inte heller finns någon utredning om märken efter skotten och anser det därför inte ställt utom rimligt tvivel att 21-åringen verkligen sköt mot eleverna, inte heller att han uppsåtligen riktade vapnet mot dem på ett sådant sätt att han gjorde sig skyldig till olaga hot. Hovrätten dömer honom därför inte för detta brott och därmed får de två eleverna inte heller det skadestånd på 8 000 kronor vardera som tingsrätten dömde ut.

Liksom tingsrätten anser hovrätten att 21-åringens har bristande förmåga till reflektion kring handlingar och nedsatt förmåga att förutse konsekvenser av sina gärningar. Detta ses som en förmildrande omständighet vid straffvärdesbedömningen.

21-åringen ska stanna i häkte tills domen vinner laga kraft. Han har nu varit frihetsberövad i nästan nio månader, en tid som räknas av från fängelsestraffet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se