torsjö live vers2

Åtgärder för att minska befolkningstillväxten

Åtgärder för att minska befolkningstillväxten

INSÄNDARE. Den senaste tiden har det skrivits många insändare i våra lokala tidningar om klimatförändringarna och övriga miljöhot. Även ledarsidorna har varit delaktiga. Men ytterst få har gått på djupet med den helt övergripande frågan – vi är på tok för många på vår planet och aldrig tidigare har människan varit på väg att allvarligt skada de basala förutsättningarna för sin egen existens.

Varför är det nästintill tabu att påtala detta och framför allt påvisa några möjliga åtgärder för att åstadkomma en minskning. Ett föregångsland är Japan som utan egentliga politiska beslut tycks gå från en befolkning på nästan 130 miljoner till 100 miljoner på några decennier.

Ett politisk program för att åstadkomma en minskning redovisas nedan, med risk för ett ”ramaskri” bland läsarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

En höjning av cigarettpriset till cirka 300 kronor per ask, vilket är fullt möjligt då det är en realitet i Australien. En förbättrad folkhälsa skulle bli en bieffekt och lägre kostnader för sjukvården. Ett ”pantsysten” införes med 1 krona per fimp och 15 kronor per ask. Tiggarna tar hand om alla som kastas. Tomra (företaget som förser de flesta butikerna med pantautomater) kan säkert åstadkomma system för detta ändamål.Varför ska inte fabrikantansvaret gälla även här?

Alkoholskatten höjes kraftigt, alkohol är ett gift och passar bättre att driva motorfordon/redskap än människor. Bieffekt här: en bättre folkhälsa och därmed minskade vårdkostnader.

Totalt avskaffande av RUT och ROT- avdrag. Varför ska skattebetalarna stå för över- och medelklassens lyxrenoveringar av deras kök och badrum. Inför i stället ett ”Energirot”, vilket skulle bidra till minskade utsläpp.

Nedtrappning av flerbarnstillägget och ett successivt avskaffande av barnbidraget och i stället ett ”antibarnbidrag” till alla kvinnor i fertil ålder som avstår att föda barn. 100 000 kronor till den person som låter sterilisera sig. Här utgår inget antibarnbidrag. Bieffekt: bostadskrisen löses på sikt. Här går det att säga att makarna Myrdals: ”Kris i befolkningsfrågan” får sin antites.

På första sidan i SvD den 1/9 kunde man läsa ”Svenska grillen – svaret på varför Amazonas brinner” och inne i tidningen rubriken ”Europas köttsug verkliga skälet till att Amazonas brinner”. En köttskatt på 100 procent på nöt och 50 procent på övrigt kött skulle reducera efterfrågan till en nivå som skulle klaras i den inhemska produktionen. Förutom en reduktion av CO2, fås som bieffekt en bättre folkhälsa. Tilläggas kan att en ”sockerskatt” på 100 procent skulle också vara önskvärd.

Alla bidrag till elbilar (och elcyklar) avskaffas. Är endast till för att tillverkarna ska kunna hålla uppe priset på dessa. Observera elbilar/elcyklar löser inte klimatkrisen. Drivmedelpriset bensin och diesel höjs till 30 kronor per liter. Undantag för ren landsbygd utan kollektivtrafik. Bieffekt: en snabbare omställning till miljövänligare drivmedel, samt ett minskat bilåkande.

Dela ut gratis frikort till alla svenskar på de kollektiva transportmedlen. I Ungern kan alla EU- medborgare över 65 år åka gratis på alla tåg, buss, spårvagn och tunnelbana, så börja med pensionärerna. Innebär förmodligen att inga andra än SJ och Länstrafiken kan trafikera spåren. Slopa HSR- tågen, behövs ej i en krympande befolkning.

Givetvis måste liknande åtgärder implementeras i samtliga länder i den utvecklade världen. Jag är väl medveten om att ovanstående förefaller provocerande för många, men kom gärna med egna förslag på hur vi löser befolkningskrisen och energifrågan.

Lars Nord
Fritänkare och outsider


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se