torsjö live vers2

Föreningar protesterar mot besparingar – Lars Johnsson (M) skyller på invandringen

Föreningar protesterar mot besparingar – Lars Johnsson (M) skyller på invandringen

Ett 20-tal föreningar protesterar i två skrivelser mot Hässleholms kommuns besparingsförslag där bland annat bokbussen och bidragen till studieförbunden är hotade. I sitt svar till dem lägger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) skulden på invandringen och att staten inte tar ett tillräckligt stort ekonomiskt ansvar för den.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) hänvisar till invandringen när han svarar ett 20-tal föreningar som är kritiska mot besparingsförslagen på kultur- och fritidsverksamhet. Foto: Lotta Persson

Centerrörelsen i Farstorp vädjar till kommunstyrelsen om att ompröva förslagen att dra in bokbussen och slopa bidragen till studieförbunden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Partiföreningen påminner om att bokbussen kom till som ersättning för nedlagda bibliotek i småorterna på landsbygden för 30 år sedan.

– Med det nu föreliggande besparingsförslaget tas nästa steg i nedrustningen av servicen på landsbygden, skriver Staffan Andersson.

– Nästa steg i nedrustningen av servicen på landsbygden, skriver Staffan Andersson, Centerrörelsen i Farstorp. Foto: Urban Önell

Han och Centern anser att en indragning av bokbussen i kombination med avskaffande av bidragen till studieförbunden rycker undan mattan för människor på landsbygden.

– Möjligheten att låna och läsa böcker och förutsättningarna att bättra på gammal kunskap och förvärva ny i studiecirkelform är nämligen på många håll de enda kulturyttringar som finns på landsbygden. Kring dem är civilsamhället utanför tätorten uppbyggt, skriver han.

Han påpekar att blivande kommunpolitiker via studiecirklar lärt sig kommunallagarna, sammanträdesteknik och samhällsekonomi.

– Tack vare detta har landsbygden blivit representerad i olika beslutande organ och kunnat göra sin röst hörd, skriver han.

Kommunkansliet har skickat brevet vidare till kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för frågorna, men Lars Johnsson svarar också.

– En anledning till de ekonomiska utmaningarna är kostnader förknippade med en stor invandring kopplat till att staten inte tar ett tillräckligt stort ekonomiskt ansvar, skriver han.

Han hänvisar också till att riksdagen nyligen, med stöd av bland andra Centerpartiet, beslutat om lättnader i reglerna för anhöriginvandring.

– Jag befarar att detta ytterligare kommer att öka den ekonomiska bördan för vår kommun. Det är inte att ta ansvar i en svår tid, skriver Lars Johnsson.

Han betonar att det ännu inte fattats några beslut om besparingarna på kultur- och fritidsområdet, men att budgeten ligger fast.

– Kultur- och fritidsnämnden har att hantera de besparingar de fått sig ålagda, förklarar han.

Han berättar att de styrande i sina prioriteringar inför budgeten för 2020 valde att så långt möjligt skona omsorgen och skolan.

– Det är en prioritering jag är stolt över men innebär samtidigt att andra förvaltningar fått ta en större börda, skriver han.

Han förklarar också att han är tacksam för förslag på alternativa besparingar.

Pauli Petersson i Hässleholms Diabetesförening representerar 20 föreningar i sin skrivelse som är ställd till kultur- och fritidsnämnden och den parlamentariska gruppen där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige är representerade.

Han ifrågasätter om politikerna har kännedom om eller förståelse för föreningslivets betydelse för kommunens invånare.

– Drar man in bidragen till studieförbunden samt sänker stöd och bidrag till föreningarna kommer det att få stora konsekvenser, skriver han.

Han är även kritisk till att sparförslagen drabbar bokbussen, Mötesplats Ljungdala, Markan och Hovdala.

– Politiker, tänk en gång till, innan besparingsförslagen klubbas igenom och försök att förstå vad förfarandet kan leda till!

Lars Johnsson svarar att kommunens politiker visst har kännedom om och förståelse för föreningslivets betydelse.

– Däremot verkar det som att vi misslyckats med att förmedla vilken oerhört utsatt position kommunenms ekonomi befinner sig i. Besparingarna är helt enkelt ounvikliga, trots att vi aviserat en skattehöjning nästa år, skriver han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se