torsjö live

Kommunalråden fixade bygglov för “Big Ben” Beslutet togs om

Kommunalråden fixade bygglov för “Big Ben” Beslutet togs om

På kommunalrådens initiativ förvandlades ett nekat bygglov till ett ja för Hässleholms “Big Ben”. Skånetrafikens nära fyra och en halv meter höga informationsskylt med klocka, ljus och monitorer ska nu placeras på Amelies plats utanför stationshuset. Tjänstemännens invändningar om förvanskning av kulturvärden med mera föll efter att Skånetrafikens samarbetspartner El-kompaniet i sista stund, under pågående sammanträde, uppmanats mejla in en ny ansökan med exakt samma förutsättningar som den förra.

I mars avslog miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansökan om bygglov.

– Informationsskyltens höga höjd och därav följande dominerande intryck bedöms inte vara lämplig med hänsyn till stadsbilden, kulturvärden på platsen och en god helhetsverkan, står det i protokollet som hänvisar till plan- och bygglagen.

Så här såg den första bilden på Big Ben ut. Den nära fyra och en halv meter höga ljusskylten med monitorer och klocka bedömdes i mars som för dominerande och sågs dessutom som en förvanskning av de kulturhistoriska värdena på platsen framför stationsbyggnaden. Foto ur miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar

Dessutom ansåg nämnden att skylten utgjorde en förvanskning av de historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värdena på platsen framför stationsbyggnaden. Enligt tjänsteskrivelsen stör skylten också arkitekturen på järnvägsstationens q-märkta huvudbyggnad som uppfördes 1921 och ritades av Folke Zettervall som var SJ:s chefsarkitekt 1895-1930.

Förslaget från tjänstemännen var istället en lägre skylt, i nivå med den nuvarande, och av mindre dominerande karaktär. Men det var Skånetrafiken och El-kompaniet inte intresserade av.

Efter beslutet i mars fortsatte kommunalråden att diskutera Big Ben med Skånetrafiken. De tre kommunalråden, Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) undrade alla varför det inte blev något bygglov för skylten som varit med redan i planeringen för centrumombyggnaden.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) undrade alla varför det inte blev något bygglov för Big Ben i första varvet. Foto: Berit Önell

– Kommunalråden var överens om att återuppta bygglovsansökan, berättade miljö- och stadsbyggnadsnämndens vice ordförande Paul Thurn (SD) på presskonferensen efter nämndens beslut att säga ja på sammanträdet den 21 augusti.

Eftersom ordförande Kenny Hansson (M) inte var närvarande ledde Paul Thurn sammanträdet och lyfte också Big Ben som ett initiativärende. Det var på håret att det alls kom med. Mejlet från El-kompaniet kom in klockan 11.15. Sammanträdet, som inleddes klockan 10, ajournerades klockan 11.35-11.45 och ärendet lades till sist på dagordningen. Den enda nyheten i handlingarna var tre nya bilder som bifogats det kortfattade mejlet.

Hans-Göran Hansson (MP) yrkade på återremiss och Björn Widmark (FV) på avslag. Återremissen avslogs efter votering som slutade 9-2 och därefter klubbades bygglovet. Både Hansson och Widmark reserverade sig.

Björn Widmark (FV) sa nej. Foto: Urban Önell
Hans Göran Hansson (MP) sa nej. Foto: Berit Önell

Lars Johnsson och Lena Wallentheim förklarar att de inte gått in och styrt över miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

– Absolut inte. Det är en myndighetsnämnd. Vi kan inte sätta upp några ärenden på dagordningen, säger Lars Johnsson.

Varför kom den nya ansökan mitt i sammanträdet?

– Jag vet inte, jag har förstått att det var på det viset, efteråt, säger Lars Johnsson.

Var det bråttom?

– Skånetrafiken hade väntat väldigt länge, säger Lars Johnsson.

Lena Wallentheim betonar att frågan diskuterats ända sedan avslaget i mars, både inom kommunen och med Skånetrafiken.

– Vi har haft en diskussion om att titta på möjligheterna att bevilja bygglov. Vi har haft möten med både tekniska nämnden och miljö- och stadsbyggnadsnämnden och ställt frågor om varför det inte blev bygglov. Tanken har ju varit att man ska kunna gå ut från stationen och ändå följa trafikinformationen, säger hon.

Även partiernas gruppmöten har tagit upp frågan.

Lars Johnsson säger att det ursprungliga bildunderlaget inte var helt rättvisande.

– Vi tyckte inte att det överensstämde med hur det skulle se ut och såg ut på de nya bilderna. Som det ser ut nu tyckte min ledamot i nämnden att de skulle kunna ge bygglov, säger han.

Lena Wallentheim instämmer.

– På den första bilden såg skylten gigantisk ut. De andra bilderna ger ett helt annat intryck, säger hon.

Big Ben ser betydligt nättare ut på en av de bilder som skickades med i mejlet som utgjorde ny ansökan om bygglov. Foto ur miljö- och stadsbyggnadsnämndens handlingar

Men i tjänstemännens underlag handlade det väl om mer än storleken på skylten?

– Den frågan får du egentligen ställa till dem, säger Lars Johnsson som själv inte var med i någon diskussion om att ändra något i underlaget.

Skylten ska fortfarande bli 4,437 meter hög och utformningen och placeringen är desamma.

Det hör inte till vanligheterna att samma ärende tas upp på nytt i nämnden utan att något ändrats.

– Juridiken godkände det, säger Lena Wallentheim och förklarar att hon menar kommunjuristen Magnus Gjerstad.

Enligt kommunalråden hade Skånetrafiken köpt in skylten redan före beslutet. Det bidrog till engagemanget för att bevilja bygglov.

– Annars hade de placerat den någon annanstans, säger Lena Wallentheim.

– Skånetrafiken har ju sitt kontor i vår kommun och nu kan Hässleholm bli något av ett skyltfönster. Det är den första skylten med den utformningen, säger Lars Johnsson.

Frilagt har sökt Magnus Gjerstad och även Hanna Nilsson som var sjukskriven på tisdagen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se