torsjö live

Svar på Håkan Spångbergs inlägg ”Icke önskvärda”

Svar på Håkan Spångbergs inlägg ”Icke önskvärda”

INSÄNDARE. Det är otroligt intressant att höra att när ett parti som inte får vara med i breda beslut hävdar att det är befolkningen som röstat som exkluderas, och inte den politik som partiet driver.

Sverigedemokraterna i riksdagen och ute i kommunerna behandlas inte odemokratiskt. Inte ens restriktivt. Att många inte vill föra ett samtal med dem för att nå politiska kompromisser handlar om något helt annat. Det handlar om värderingsmässiga skillnader.

SD är invalda i riksdagen och har representanter i nämnder och utskott och när parlamentariska utredningar väntar så har SD representanter i dem. Precis som för alla partier.

Det är så det fungerar i en demokrati. Men att de har 17 procent av väljarkåren bakom sig betyder INTE att de ska ha 17 procent av inflytandet. Det fungerar inte så. Du har inte mandat att ändra 17 procent av denna texten bara för att du tycker den går emot dina värderingar.

Det är snarare tvärtom för det handlar kort och gott om att man ska kunna bilda majoriteter i riksdagen med hjälp av åsikter och ställningstaganden. Den som lyckas med detta har 100 procent av inflytandet i riksdagen. Det vill säga Demokrati.

Partier samarbetar med vilka de vill, förutsatt att det är möjligt och önskvärt rent politiskt.

Ta exemplet 2006 när Socialdemokraterna blev största parti, det gav dem tyvärr inget inflytande för att Alliansen bildades och de fick då majoritet. Helt i enlighet med de demokratiska reglerna.

S-politiker tyckte inte detta var speciellt konstigt då. Möjligen tråkigt. Och de hade näst intill noll inflytande den första tiden av den politik som dikterades på den tiden.

Det är orimligt att ta denna uteslutning ur viktiga samtal som att medborgarna som röstade på SD inte respekteras. Jag garanterar att en stor del av SD´s väljare har åsikter som passerar gränserna mellan de olika partierna, det är så för de flesta partiers väljare. Så är det med mig också. Så att på detta sätt tro att dina åsikter inte respekteras bara för att ditt parti som du valt lägga rösten på, antar jag i alla fall, inte får vara med i viktiga samtal är galet i min värld. Jag garanterar att om du träffar en Vänsterpartist så kan hen berätta historier om hur deras parti ofta varit ute i kylan, trots höga väljarsiffror.

SD bedöms för sina ageranden och sin politik. Inget annat. De bedöms inte för antalet väljare.

Politikerna och partierna må ha olika åsikt om saker och ting, men parlamentariskt så behandlas ALLA partier lika, enligt grundlagen! Demokrati!

 Ulf Nilsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se