torsjö live

Vill stänga fritidsgårdar för att rädda Mötesplats Ljungdala

Vill stänga fritidsgårdar för att rädda Mötesplats Ljungdala

Fritidsgårdarna i Hästveda, Vittsjö, Sösdala och Tyringe stängs och bokbussen försvinner nästa år. Det föreslår nu den styrande borgerliga minoriteten för att istället rädda hälften av anslagen till Mötesplats Ljungdala och bidragen till studieförbunden. Men frågan är långt ifrån avgjord eftersom den borgerliga alliansen inte kan få igenom sitt förslag utan stöd från fler partier.

Det nya förslaget togs upp i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott på torsdagen. Något beslut fattades inte utan kultur- och fritidsnämnden får ta ställning den 26 september. Den borgerliga alliansen behöver då söka stöd hos något av de andra blocken för att få igenom sitt förslag. Kanske kommer justeringar att förhandlas fram under de två veckor som återstår.

Johan Peltonen (SD), förste vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vill ha kvar fritidsgårdarna. Foto: Exakta Creative

Varken de rödgröna eller SD är intresserade av att lägga ner fritidsgårdarna som i år får närmare 2,3 miljoner kronor i bidrag. I juni beslöt kultur- och fritidsnämnden enhälligt att säga upp avtalet med föreningen som driver fritidsgårdarna. Syftet var att se över avtalet,men det ekonomiska läget och processen kring Ungdomens hus fanns också med i diskussionen. Uppsägningen gäller från den 1 januari 2020.

– Så som förslaget ser ut nu kommer jag inte att stödja det, säger Johan Peltonen (SD), förste vice ordförande i nämnden.

SD vill ha kvar bokbussen.

– Att dra in den lamslår landsbygden och inte minst förskolor och skolor där, säger Johan Peltonen.

Bokbussen försvinner 2020 i det nya nedskärningsförslaget. Foto: Berit Önell

Han förklarar att SD anser att verksamheter för barn och ungdomar i första hand ska få stöd.

– Verksamheter som bara riktar sig till vuxna eller huvudsakligen handlar om idrott får då istället dra ner. Ungdomarna ska inte bli lidande, säger han.

Hans förslag är därför att fritidsgårdarna får vara kvar, men drivas i kommunal regi och helst till lägre kostnad.

– Föreningen ville ha ett påslag på 600 000 kronor och de pengarna har vi inte, säger han.

Totalt måste nämnden dra ner 9,5 miljoner kronor för att klara budgeten 2020. Tills nyligen var de kritiserade huvudförslagen att helt stänga Mötesplats Ljungdala och dra in alla bidrag till studieförbunden.

Även på Mötesplats Ljungdala bedrivs ungdomsverksamhet, men Johan Peltonen menar att den kan föras över till det planerade Ungdomens hus.

Mötesplats Ljungdala kan räddas kvar med bantad verksamhet om kultur- och fritidsnämnden säger ja till den styrande borgerliga alliansens nya sparförslag. Foto: Berit Önell

– Mötesplats Ljungdala var från början ett integrationsprojekt på Ljungdala. Det har visat sig att projekt som riktar sig till invandrare i segregerade områden leder till ännu mer segregation. Det blir lätt en ganska isolerad verksamhet och över tid ett samhällsproblem. Det hade varit bättre att förändra verksamheten och få in den i Ungdomens hus. Enligt enkäten med ungdomarna har de som bor på Ljungdala inga problem att ta sig in till stan och då hade man nått alla. Det kallar jag integration, säger han och menar att en sådan förändring också skulle driva på att Ungdomens hus förverkligas.

När det gäller studieförbunden anser han att de kan klara sig med pengar från andra håll.

– Många av dem har antingen ett politiskt parti eller en religiös organisation bakom sig och då kan de söka pengar därifrån. Jag säger inte att de är oviktiga, folkbildning är viktigt, men med dessa prioriteringar vill vi göra det så bra som möjligt för barn och ungdomar, säger han.

Han kan inte svara på hur det blir med studieförbund som inte har någon politisk eller religiös organisation bakom sig, men tar med sig frågan.

Frilagt har sökt kultur- och fritidsnämndens ordförande Winnie Aronsson (L) och andre vice ordförande Connie Asterman (S).

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se