torsjö live

Utlovad renovering av bastu och bubbelpool i fara

Utlovad renovering av bastu och bubbelpool i fara

Ångbastun och bubbelpoolen i Qpoolens simhall, som varit stängda sedan i februari, skulle renoveras för 1,19 miljoner kronor. Det beslöt tekniska nämnden i april och avsikten var att låna upp pengarna. Men nu kan den utlovade renoveringen vara i fara. Nämnden är inte längre beredd att stå för kostnaden och har istället vädjat till kommunstyrelsen om extra pengar för att klara den. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås säga nej vid sitt sammanträde på onsdag.

Qpoolens rekreationsavdelning är stängd sedan i mitten på februari på grund av bristerna. Besöksantalet i simhallen har sedan dess minskat och intäktsbortfallet beräknas till cirka 120 000 kronor under de sju månader som gått.

Antalet besökare i Qpoolens simhall har minskat, liksom intäkterna, sedan relaxavdelningen stängde i februari. Nu är den utlovade renoveringen i fara sedan tekniska nämnden fått kalla fötter och vädjat om pengar hos kommunledningen som föreslås säga nej. Foto: Berit Önell

Plasten i ångbastuns inredning har krackelerat och smuts och mögel samlas i sprickorna. Den går inte att reparera utan hela inredningen måste bytas ut. Bubbelpoolens styrning är trasig och går inte heller att laga utan måste bytas ut. I båda fallen har installationerna skett i början på 1990-talet och den tekniska livslängden bedöms som uttjänt.

Den 25 april beslöt tekniska nämnden att genomföra renoveringarna och låna pengar till dem. Den 27 juni beslöt samma nämnd att istället vädja till kommunstyrelsen om medel, fortfarande genom upplåning.

På onsdag behandlas ärendet i kommunstyrelsens arbetsutskott som i tjänsteskrivelsen från kommundirektör Bengt- Arne Persson och ekonomichef Eva-Lotta Svensson föreslås säga nej. De anser att tekniska nämnden istället ska omprioritera inom sina fastighetsprojekt.

Tekniska nämnden har en investeringsbudget på totalt 271 miljoner kronor i år, varav 20 miljoner kronor är avsedda för så kallade reinvesteringar i fastigheter.

Tekniska nämnden väntade i våras ett underskott på sex miljoner kronor för i år och beslöt därför i juni om ett antal åtgärder, bland annat anställningsstopp, köpstopp och stopp för strand- och vattenvårdsbidrag.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se