torsjö live vers2

Slut på tokerierna

Slut på tokerierna

INSÄNDARE. Nu har vi fått nog av tokerierna kring badhusets relaxavdelning. När jag tog kontakt med en tjänsteman på tekniska kontoret innan semestern, var allt klart för att börja renovera pool och ångbastu. Att det fanns pengar avsedda för ändamålet stod klart och arbetet skulle komma igång till sommaren, för att vara klart efter semestern. Tidpunkt angavs ej.

Nu förhåller det sig så att några pengar till projektet finns inte budgeterade. En märklig information som undertecknad erhållit. Nu har i stället TK äskat pengar genom lån hos kommunstyrelsen, vilket föreslås bli avslaget. I stället föreslås omprioriteringar ske i TK:s budget. Om så inte sker kan vi glömma en renovering eller blir det återigen Sparbanken som får träda in???

Vad vill man då med simhallen och dess olika faciliteter, kan man fråga sig. Trots att jag frekvent begagnar Actic och dess alla tillgängliga möjligheter, stöter jag aldrig på en enda toppolitiker och det är fullt förståeligt att ointresset är stort för nämnda anläggning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När man nu tänker avslå ett lån (1,2 miljoner eller omprioritering) till renovering, hur ska det då gå till att bevilja ett lån på 3 – 400 miljoner på ett nytt badhus? Det kräver en bra förklaring. Kan medborgarna få det i våra lokaltidningar?

Att dra igång ett nytt ”monument” över sin egen ”förträfflighet” kan man glömma. Var i stället rädd om det man redan har.

Jag har tidigare föreslagit att man ska sälja anläggningen till Actic för 1 krona och senare devalverat den till 50 öre på grund av badhusets miserabla skick. Om man nu vägrar att rusta upp anläggningen, ta omgående upp förhandlingar om en försäljning till nämnda företag. Vi får då en ägare som är villig att satsa kapitalet som behövs.

Den här historien börjar närma sig infantilitetens bottennivå, så bit huvudet av skam och skrid till verket. Invånarna förtjänar bättre.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se