Framtidssatsningar på landsbygden

INSÄNDARE. Det är budgettider och när det gäller statsbudgeteten så finns det glädjande avsnitt om satsningar på landsbygden. Regeringen och även i viss mån oppositionspartierna verkar komma till insikt om att landsbygden är en motor i svensk ekonomi. Numera står näringarna med bas i jord, skogsbruk och trädgård för cirka 6 procent av Sveriges BNP […]

Länsstyrelsen anmäler Hässleholm Miljö till åklagare

Hässleholm Miljös verksamhet i Vankiva har släppt ut för mycket föroreningar i Prästabäcken. Därför åtalsanmäler länsstyrelsen det kommunala bolaget för miljöbrott. Men bolaget hävdar att villkoren i miljötillståndet ska tolkas på annat sätt så att de uppmätta värdena är tillåtna och ifrågasätter dessutom länsstyrelsens bedömning av när det nya miljötillståndet ska börja gälla. Problemen gäller […]