Gruppen-3a-328x120

Framtidssatsningar på landsbygden

Framtidssatsningar på landsbygden

INSÄNDARE. Det är budgettider och när det gäller statsbudgeteten så finns det glädjande avsnitt om satsningar på landsbygden. Regeringen och även i viss mån oppositionspartierna verkar komma till insikt om att landsbygden är en motor i svensk ekonomi.

Numera står näringarna med bas i jord, skogsbruk och trädgård för cirka 6 procent av Sveriges BNP och 4,5 procent av sysselsättningen.

Skogen hjälper till att ge Sveriges utrikeshandel ett starkt överskott. Utländska turister spenderar många miljarder i Sverige och upplever landsbygden som unik i förhållande till tättbefolkade hemländer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Verksamhet på landsbygden är en framtidssatsning som bör stödjas på flera sätt och här är några exempel:

-Sätt bättre fart på bredbandsutbyggnaden!

-Förbättra villkoren för företagande genom att göra det billigare att anställa och minska regelkrånglet!

-Köp närodlat!

-Förbättra kommunikationerna så att människor kan leva och bo trots avstånden!

-Tänk efter om värdefull åkermark måste tas i anspråk för byggnation!

Landsbygdens betydelse för svensk ekonomi behöver uppvärderas och dess betydelse för svensk livsmedels – och energiförsörjning betonas. Som centerpartist gläder jag mig över de framgångar som partiet nått i budgetförhandlingarna och ser fram emot kommande år med ytterligare landsbygdssatsningar.

Lars-Ivar Ericson (C)
Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se