torsjö live vers2

Utredning om ofredande mot Frilagts reporter nedlagd

Frilagts reporter Lotta Persson blev omkullknuffad och fråntagen sin inspelningsutrustning. Men det når inte upp till straffbar nivå, enligt polisen som nu beslutat lägga ner förundersökningen. Händelsen inträffade i mars när Lotta Persson gjorde intervjuer på äldreboendet Sjögläntan i Vinslöv. Två män blev plötsligt irriterade på att de blev inspelade och krävde att hon skulle […]

Ungdomens hus – på vems bekostnad?

INSÄNDARE. I min arbetsroll, föräldraroll och mitt engagemang inom föreningslivet kommer jag dagligen i kontakt med flera av kommunens ungdomar. Jag ställer mig högst frågande till hur stor efterfrågan av det planerade ungdomens hus egentligen är då jag inte uppfattar det som att det är något ungdomarna själva föreslagit. Jag är medveten om att i […]

Trendbrott: Bättre skolresultat för pojkar i nian

Pojkar i avgångsklasserna på Hässleholms grundskolor har förbättrat sina betyg rejält. Efter att under några år ha sackat efter har andelen som når kunskapkraven i alla ämnen nu ökat. Även flickorna har förbättrat sina resultat, men inte lika mycket som pojkarna och skillnaderna har därmed minskat. – Det ser ut som att trenden vänder och […]

Dålig efterlevnad av nya tobakslagen

Den nya tobakslagen efterlevs dåligt i Hässleholms kommun. Bara 20 av 138 entréer i Hässleholms centrum har någon form av skylt som informerar om att rökning inte är tillåten. Det visar folkhälsostrateg Vidar Albinssons kartläggning som gjordes i månadsskiftet augusti-september, cirka två månader efter att lagen trädde i kraft. Lagen som ska säkerställa att ett […]