torsjö live

Dålig efterlevnad av nya tobakslagen

Dålig efterlevnad av nya tobakslagen

Den nya tobakslagen efterlevs dåligt i Hässleholms kommun. Bara 20 av 138 entréer i Hässleholms centrum har någon form av skylt som informerar om att rökning inte är tillåten. Det visar folkhälsostrateg Vidar Albinssons kartläggning som gjordes i månadsskiftet augusti-september, cirka två månader efter att lagen trädde i kraft.

Lagen som ska säkerställa att ett stort antal utemiljöer är rökfria gäller sedan den 1 juli. Det ska vara rökfritt, med informationsskyltar och utan askkoppar, inom alla områden som är avsedda för resenärer, uteserveringar, inhägnade idrottsanläggningar, lekplatser som allmänheten har tillträde till och entréer till alla lokaler som omfattas av rökförbud.

En kreativ skylt om rökförbud i ett fönster i Hässleholm. Foto ur utredningen
Vidar Albinsson, folkhälsostrateg i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell

Kommunens folkhälsostrateg Vidar Albinsson konstaterar nu i ett pressmeddelande att efterlevnaden inte är enligt samhällets önskemål, trots ganska stor både lokal och nationell uppmärksamhet i media. Enligt utredningen vidtog kommunen också en rad åtgärder för att förbereda den nya lagen. En kommunikationsinsats och framtagning av nedladdningsbara skyltar var några av dem.

De flesta av bristerna gäller entréerna.

– Extra anmärkningsvärt ur ett folkhälsoperspektiv är att till exempel polisstation, tingshus, vårdcentral, socialtjänst, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning inte uppfyller kraven, skriver han.

Vidar Albinsson konstaterar att det också finns goda exempel och att steget till att få en godkänd entré är snabbt, enkelt och nästan utan kostnad.

Åtta uteserveringar ingick i granskningen och där hade hälften skyltar.

Utredningen innehåller ingen bedömning av om skyltar är rätt utformade eller placerade. Vidar Albinsson anser att det vore önskvärt med en kompletterande intervjuundersökning bland butiks-, restaurang- och fastighetsägare.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se