torsjö live vers2

S vill tillföra pengar till bubbelpool och bastu

S vill tillföra pengar till bubbelpool och bastu

Lena Wallentheim (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillföra de 1,19 miljoner kronor som behövs till renoveringen av bubbelpoolen och ångbastun i Qpoolen. Finansieringen vill hon lösa genom att flytta pengar som budgeterats till ombyggnad av ventilation och renovering på Hässleholms tekniska skola, ett projekt som inte hinns med i år. Kommunstyrelsen ska då lägga till motsvarande summa för skolrenoveringen i nästa års budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt dock att säga nej efter att ordförande Lars Johnsson (M) utnyttjat sin utslagsröst. Hanna Nilsson (SD) avstod från att delta i beslutet.

Som Frilagt tidigare berättat beslöt tekniska nämnden i april att låna upp pengar för att renovera Qpoolens rekreationsavdelning som på grund av bristerna stängde i februari. I juni hade nämnden sparkrav på sig och vädjade istället till kommunstyrelsen om att tillskjuta pengar. Beslutsförslaget inför onsdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott var att säga nej och istället låta tekniska nämnden omprioritera inom budgeten för fastighetsunderhåll, så kallade reinvesteringar.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Men Lena Wallentheim befarar att ett sådant beslut kan leda till att renoveringen drar ut på tiden.

Bubbelpoolen och ångbastun i Qpoolens simhall har varit stängda sedan i februari. Foto: Berit Önell

– Om tekniska nämnden går tillbaka och ser att det inte går att omprioritera får de skriva fram ett nytt ärende till kommunstyrelsen och arbetet fördröjs ytterligare. Därför tycker jag att det är bra om vi tar ett beslut så att det blir gjort, säger hon.

Hon tycker att bubbelpoolen och ångbastun har varit stängda länge nog.

– De ska inte behöva stå så här månad efter månad. Det borde ha varit gjort redan, men vi kan åtminstone snabba upp processen, säger hon.

Hon kontaktade tekniske chefen Mats Svensson för att fråga om det fanns några pengar att omprioritera.

– Jag fick veta att budgeten är ganska reducerad. Hittills är inte allt använt, men uppbokat. Det betyder indirekt att det inte finns några pengar kvar, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) tycker att det är dags att fatta beslut om pengar till renoveringen av Qpoolens rekreationsavdelning, så att den inte drar ut ytterligare på tiden. Foto: Berit Önell

När Lena Wallentheim kontaktade ekonomikontoret för att fråga om det gick att ta pengar från “oförutsedda investeringar” fick hon istället rådet att flytta pengar från något annat projekt som inte skulle hinnas med i år. Det innebär att kommunstyrelsen måste besluta om omdisponering av de budgeterade pengarna. Medel till investeringen ska sedan lånas upp.

Hanna Nilsson ville inte ta ställning till förslaget eftersom det var helt nytt och avstod därför från att delta i beslutet.

Lars Johnsson konstaterar också att förslaget kom upp vid sittande möte.

– Jag har inte haft möjlighet att analysera det, säger han, men valde ändå att rösta för det liggande förslaget.

Han förklarar att han nu har tid att diskutera frågan vidare med partikamraterna innan ärendet kommer upp i kommunstyrelsen, troligen den 2 oktober.

– Det är klart att vi kommer att titta på förslaget, säger han.

– Det är klart att vi kommer att titta på förslaget, säger kommunalrådet Lars Johnsson (M) som dock röstade nej till tekniska nämndens vädjan om extra pengar. Foto: Urban Önell

Lars Johnsson säger att frågan egentligen inte gäller om renoveringen ska göras eller inte utan om hur den ska finansieras.

Tekniska nämndens uppgifter om att budgeten för fastighetsunderhåll redan är uppbokad ser han bara som semantik.

Han ser ingen risk att projektet ska dra ut på tiden om kommunstyrelsen inte skjuter till pengar.

– Det är inte meningen. Men den politiska processen är inte snabb, säger han.

Lena Wallentheim reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-09-14 Utlovad renovering av bastu och bnubbelpool i fara

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se