torsjö live vers2

Liten förbättring i företagsklimat

Liten förbättring i företagsklimat

För första gången på tre år har Hässleholms kommun klättrat uppåt i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Förbättringen är bara 17 platser, till plats 238 av 290, men enligt kommunens tillväxtavdelning ett steg i rätt riktning.

– Vi har bara börjat arbetet för ett starkare företagsklimat i vår kommun, säger tillväxtchef Stefan Larsson i ett pressmeddelande.

Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. 2009 låg Hässleholm på plats 68. Därefter har det bara rasat. Trots lyftet från plats 255 i fjol till 238 i år är det fortfarande under vad som räknas som godtagbart, enligt en artikel på Svenskt näringslivs hemsida. Men nu siktar kommunen på ett förbättrat företagsklimat.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Hässleholm har sedan förra året ökat i 13 av dem. Störst ökning fick faktorn “allmänhetens attityder till företagare”. Bäst resultat fick Hässleholm inom området “Vägnät, tåg och flyg” och näst bäst inom “Kommunalskatt”. Svagast var resultaten i “Tillämpning av lagar och regler” och “Konkurrens från kommunen”. I den enkätundersökning till företagen som ingår höjde sig Hässleholm i 11 av 12 faktorer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun. Foto: Berit Önell

– Glädjande är att den positiva vändningen till stor del är kopplad till de förbättrade värdena i företagsenkäten, men också från vårens undersökning gjord av SKL ser vi en positiv trend i hur företagen uppfattar kommunens myndighetstjänster, säger Stefan Larsson.

Han berättar att kommunen under hösten kommer att genomföra företagsbesök, något som under våren gav mycket positiv respons.

Näringslivsutvecklare Sandra Holm betonar att företagsrankingen är ett av många sätt att mäta företagsklimatet på.

– Resultatet ska inte blandas ihop med att det inte går bra för företagen i Hässleholm för det

gör det verkligen. Resultatet bör ses som en vägvisare till kommunen till vart man bör rikta och prioritera insatser i vissa sakfrågor. Men det är endast tillsammans, kommun och näringsliv, som vi kan förbättra imagen av Hässleholms kommuns företagsklimat, säger hon.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se