Gruppen-3a-328x120

Sparförslag klubbade Hovdala måste omförhandla sitt avtal

Sparförslag klubbade Hovdala måste omförhandla sitt avtal

Sparförslagen för kultur och fritid är klubbade. Verksamheten på Hovdala slott måste dras ner och avtalet med Statens fastighetsverk omförhandlas. Foto: Lotta Persson

Bokbussen försvinner och bibliotekens öppettider minskar, anslaget till Mötesplats Ljungdala halveras, badplatser läggs ner och föreningsbidrag minskar. Hovdala måste dra ner på mer än utställningsverksamheten och avtalet med Statens fastighetsverk behöver omförhandlas. Det blir en del av effekterna efter torsdagens beslut i kultur- och fritidsnämnden. Nämnden föreslår också att kommunfullmäktige helt drar in bidragen till studieförbunden. S och MP ville istället att kultur och fritid skulle be komunfullmäktige om mer resurser, men röstades ner. C ville ta budgeten punkt för punkt, men inte heller det gick igenom.

Nämndens ordförande Winnie Aronsson (L) ändrade på onsdagseftermiddagen sparförslaget så att fritidsgårdarna räddades. Efter en veckas förhandlingar mellan partierna fann hon stöd hos SD för att baxa igenom det kontroversiella sparbetinget inför nästa års budget i nämnden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men ingen fick riktigt som den ville. Den borgerliga alliansen fick gå med på att offra hela bidraget till studieförbunden, något som SD drivit. SD ville också bevara fritidsgårdarna i kransorterna, men lyckades inte rädda bokbussen.

Winnie Aronsson förklarar att det varit tufft att få fram besparingarna.

– Det har varit ett givande och ett tagande Jag tror inte att någon av oss är nöjda. 9,5 miljoner är verkligen en hög summa att spara in på en mycket känslig nämnd, säger hon.

Kultur- och fritidsnämnden har haft tuffa förhandlingar för att få ihop budgeten, från vänster Connie Asterman (S), Winnie Aronsson (L) och Johan Peltonen (SD). Foto: Berit Önell

Förvaltningschef Anders Rosengren fick ytterligare nästan en miljon kronor i ospecificerat sparbeting utöver de 1,36 miljoner han redan hade.

Kultur- och fritidschef Anders Rosengren. Foto: Berit Önell

– En miljon är väldigt mycket pengar. Idag har jag ingen plan. Det kommer att få påverkan, men vi ska försöka hitta något sätt så att den blir så liten som möjligt, säger han.

Hovdala, Markan och “plan 3” i kulturhuset måste spara 700 000 kronor istället för tidigare aviserade 500 000 kronor.

Neddragningarna på Hovdala slott innebär att kommunen inom kort måste omförhandla avtalet med fastighetsägaren Statens Fastighetsverk. Kommunen kan troligen inte uppfylla sina åtaganden enligt det gällande avtalet.

– När vi drar ner måste vi diskutera vad vi ska och inte ska göra, säger Anders Rosengren.

Johan Peltonen (SD), vice ordförande i nämnden, hoppas att bokbussen i framtiden delvis ska ersättas av en skåpbil som idag kör böcker till skolan och eventuellt skulle kunna köra till fler orter. Något sådant förslag finns dock ännu inte.

– Vi hade hellre dragit in hela bidraget till Mötsplats Ljungdala och haft bokbussen kvar, säger han.

Connie Asterman (S), andre vice ordförande, invänder att bokbussen inte bara varit viktig för skolan.

– Den har varit en omtyckt service till hela landsbygden. Skolorna har ofta egna bibliotek. Nedläggningen av bokbussen är ett mycket större hot mot övriga invånare, säger hon.

Bokbussen försvinner 2020. Foto: Berit Önell

Connie Asterman säger trots allt att hon är jätteglad att fritidsgårdarna får vara kvar.

– Vi var ju från början överens om att inte röra dem, säger hon.

Hon såg inga möjligheter att bli överens om resten av budgeten.

– Jag tycker att den skulle tillbaka till fullmäktige. Vi kan inte i dagsläget se hur Mötesplats Ljungdala ska kunna halveras för att läggas in i ett Ungdomens hus som vi inte vet mycket om än, säger hon.

Hon betonar studieförbundens insats i samhället, något som Ann-Kristin Johnsson (C ) också tar upp i sin skriftliga reservation i det ärendet.

– Studieförbundens verksamheter är ofta det som bidrar till en aktiv landsbygd och möjlighet för kommuninvånarna ute i byarna att medverka i sociala sammanhang, skriver Johnsson bland annat.

Anders Rosengren påpekar att neddragningen leder till att ytterligare pengar måste sparas framöver. Intäkter i form av hyror i kommunala lokaler försvinner nämligen.

– Det handlar om minst 500 000 kronor nästa år, säger han.

Ann-Kristin Johnsson reserverade sig också mot övriga sparåtgärder som hon ser som en början till nedmontering av kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, en nedmontering som till största del drabbar barn och unga.

Connie Asterman underkänner i sin reservation helt budgeten från M, KD och L.

– Den innebär ett oerhört hårt slag mot föreningslivet och dessutom fortsätter man försämra den kommunala servicen i tätorterna och på landsbygden. Detta kan vi från Socialdemokraterna aldrig acceptera, skriver hon.

Ersättaren Arberesha Sabani (MP) instämmer i en protokollsanteckning i S-förslaget att be kommunfullmäktige tillföra mer resurser till nämnden.

Folkets väls Mikael Björklund ställde sig bakom förslaget att dra in bidragen till studieförbunden, men avstod från att delta i beslutet om övriga sparåtgärder.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se