torsjö live

Inget förbud mot exploatering av parker

Inget förbud mot exploatering av parker

Ett bindande förbud mot exploatering av kommunens parker är inte juridiskt möjligt. Inte heller att i förväg bestämma att vissa framtida frågor alltid ska leda till folkomröstning. Det förklarade kommunjurist Magnus Gjerstad efter att ha utrett frågan. Kommunfullmäktige avslog på måndagskvällen också tidigare politiske vilden Anita Johannessons motion. Men argumenten i debatten handlade mest om att främja bostadsbyggandet.

Motionens syfte var att stoppa fortsatt exploatering av parker i Hässleholm och övriga tätorter i kommunen. Eventuella undantag skulle godkännas genom folkomröstning.

Björn Widmark (FV) stödde motionen, men menade att det till stora delar redan är för sent att rädda några parker i Hässleholm.

SD försvarade motionen, liksom Björn Widmark som dock tyckte att delen om folkomröstningar var onödig och skulle strykas. Widmark menade också att det till stora delar är för sent att rädda stadens parker.

– Stadsparken är förstörd och andra parker har försvunnit genom bostadsbyggande. Det räcker att det kommer en byggmästare som vill bygga så är inte parkerna så viktiga längre. Så var det med Eckernfördeparken och fler står på tur, sa han och nämnde byggplanerna i grönområdet vid Pollenvägen och Paradiset där både vårdcentral och bostäder planeras.

– Det finns ett stort behov av motionen, sa han.

Här i Paradiset kan det bli bostäder, butiker, kontor och en ny vårdcentral. Foto: Berit Önell
Lena Wallentheim (S) undrade hur SD kunde ha en ståndpunkt ang byggnation i Paradiset på förmiddagen och en annan på kvällen. Foto: Berit Önell

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) ansåg däremot att den skulle avslås och undrade vad SD egentligen menade.

– Senast idag har vi suttit på ett möte och diskuterat Region Skånes vårdcentral. Hur kan ni sitta och säga ja till det på förmiddagen och sedan på kvällen är ni beredda att bifalla en motion som hindrar bygget av vårdcentralen, eller gör att den inte kan byggas utan folkomröstning?

Lena Wallentheim fick inget svar från SD, trots att hon påminde två gånger under debatten.

Sven Lundh (SD) förklarade att det inte är någon hemlighet att SD generellt är för folkomröstningar och att de går att ha i samband med ordinarie val.

Patrik Jönsson (SD) försvarade, liksom partikamraten Sven Lundh, förslaget om folkomröstningar inför exploatering av parker. Foto: Berit Önell

Patrik Jönsson (SD) förklarade att han var helt övertygad om att SD:s ledamöter hade blivit utskrattade om de hade sagt till Region Skåne att de inte vill bygga i Paradiset. Han försvarade också tanken om folkomröstningar.

– Jag tycker inte att det är fel att lyssna på folket. All makt utgår från folket. Om hässleholmarna vill borde de få vara med och utforma var det ska vara bostäder och var det ska vara parker. Jag tycker att det låter lite raljant här, sa han.

Lena Wallentheim försvarade den föreslagna rivningen av Vänhems vårdcentral mitt emot Paradiset och förklarade att det behövs en ny vårdcentral.

– Den gamla är på gränsen till utdömd och för liten, sa hon.

Johan Hammarqvist var förvånad över hur en del valde att bli så “fantastiskt trubbiga”.

Johan Hammarqvist (C) ville inte ha något förbud mot exploatering av parker. – Var ska vi bygga istället? Foto: Berit Önell

– Vill vi göra det så svårt som möjligt att bygga bostäder? Var ska vi bygga istället? Hur många folkomröstningar kan vi ha på listan vid valet? Det finns ju parker och grönområden i flera orter. Nej, jag ser det här som ett effektivt recept för att säga till företag som vill komma hit att: nej, kom inte hit, vi ska krångla till det så mycket som möljligt, sa han.

Men han uttryckte också att han ville att det skulle byggas högre för en effektivare markanvändning.

Dolores Öhman (MP) talade om att naturintresse och naturskydd är viktiga frågor för hennes parti.

– Men det är inte de enda viktiga frågorna. Bostadsbyggande och ett levande näringsliv är också viktigt, sa hon sedan.

Dolores Öhman (MP) tycker inte att naturskydd är det enda viktiga, utan även bostadsbyggande och näringsliv. Foto: Berit Önell

Hon tyckte att det räckte med intentionen i kommunens grönstrategi om att alla ska ha ett grönområde i närheten av sin bostad, på maximalt 200-300 meters avstånd. Hur stort detta grönområde ska vara är dock inte uttalat.

– Det finns parker som har jättemycket naturvärde och som vi inte vill röra alls medan andra inte är lika värdefulla, sa Dolores Öhman också.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ansåg att folkomröstningar om parker skulle bli både fördyrande och försenande.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) höll med om det.

– Det är otroligt viktigt att vi inte försenar byggandet, sa han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) berättade att större delen av stadsdelen Norden var park enligt detaljplanen och därmed inte skulle bebyggas om motionen följdes. Foto: Berit Önell

Han fick frågor om detaljplaner och svarade att även en stor del av stadsdelen Norden skulle vara park om detaljplanen följts. Där är det idag mest grusplaner.

Björn Widmark menade annars att bostadsbyggandet istället för i parker borde ske exempelvis i Norden och på den del av Åhusfältet som är grusyta, men klassad som jordbruksmark.

– Istället ska det byggas i parkerna och vi ska riva Vänhems vårdcentral för att bygga ett parkeringshus och sedan ska vi bygga en ny vårdcentral på andra sidan vägen. Att riva tekniska förvaltningen gick också bra. Nu fortsätter cirkusen, det här följer de andra tokigheterna, sa han.

Så här ser planförslaget ut i en vy mot söder med bostäder och parkeringshus på Vänhem närmast och Paradiset med bostäder, vårdcentral med mera på andra sidan Kristianstadsvägen.

Kenny Hansson replikerade då att detaljplaner inte är något som kommunfullmäktige enkelt kan ändra.

– Det är väldigt mycket arbete bakom en detaljplan, sa han.

Han förklarade att det, om motionen skulle gått igenom, måste vara planerna som styr vad som räknas som parker, det är de som är juridiskt bindande, inte hur parken för tillfället ser ut.

– Nordens detaljplan består av väldigt mycket parkyta där det i så fall skulle vara förbjudet att bygga, sa Kenny Hansson.

Motionen avslogs utan votering. SD och FV reserverade sig.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se