Just nu växer Stoby By

INSÄNDARE. Just nu växer Stoby by. Väg 23 ska förenas med väg 21 i det så kallade Skeakorset. Byarna i kommunen – inte minst gamla Läreda by – växer så det knakar. Men även Sösdala har mycket hög tillväxtzon. Men växer de inom gamla Hässleholm i tidigare känd omfattning? Och blir de nya taxeringsmedlemmar och skattebetalare så som de var förr?

Byarna har sin egen historia – därför lönar det sig att gå bakåt i framställningen och se vad som har hänt sedan kommunen Hässleholm kom till.”Folk i rörelse” är ett uttryck som tar med den aspekten – så här gick det för byarna i Hässleholms kommun.

Tore Almer
Cirkelledare

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com