torsjö live vers2

Kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

Hässleholm får förskola på obekväma tider även i kommunal regi. Det beslöt kommunfullmäktige på måndagskvällen efter att de rödgröna röstat för Sverigedemokraternas motion i frågan.

Den styrande borgerliga restalliansens ledamöter argumenterade för att det borde räcka med den nattbarnomsorg som privata Citronfjärilen har eftersom de platserna inte är fullbelagda. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) befarar att beslutet kan leda till ännu sämre resultat i Svenskt näringslivs företagsranking när det gäller att kommunen konkurrerar med privata företag.

Sverigedemokraterna Camilla Nordström och Hanna Nilsson fick igenom båda sina förslag i motionen efter votering som slutade 40 – 21. Berörd nämnd ska nu införa barnomsorg på obekväm arbetstid inom den kommunala verksamheten på någon av de centralt belägna avdelningarna. Informationen om ansökan ska utformas så att det blir tydligt att alla har rätt att söka barnomsorg även på obekväm arbetstid, något som idag inte framgår vid webbansökan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Camilla Nordström (SD) var en av författarna till motionen om nattbarnomsorg.

Kommunerna har inte skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på obekväma tider, men sträva efter det. Citronfjärilen kan ta emot 25 barn på nattis. Bara 14 platser utnyttjas idag.

Camilla Nordström trodde att fler skulle välja att utnyttja nattbarnomsorg i kommunal regi.

– Jag tror att behovet är större. Vi måste fråga oss varför så få väljer att använda nattbarnomsorgen. Det är vi som sätter reglerna, sa Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Det finns ett dolt behov av fler platser, sa också Lena Svensson (C ) som dock betonade att det för hennes parti inte är så viktigt om verksamheten är kommunal eller privat.

Men för S och V var nattbarnomsorg i kommunal regi en stor seger.

– Äntligen har vi majoritet i denna fråga som vi jobbat så länge med, sa Johan Lindman (S).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) tror däremot inte att det finns ett uppdämt behov av nattbarnomsorg.

– Det tar lång tid innan vi behöver de 25 platserna, sa han.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) höll inte med de rödgröna och SD om att det skulle finnas ett dolt behov av mer nattbarnomsorg.

Han förklarade att det skulle kosta 1 – 1,5 miljoner kronor att öppna en avdelning för nattbarnomsorg på en av de kommunala förskolorna.

– Det är ingen bra användning av kommunala skattemedel, sa han.

Anders Edwall (C ) uppmanade Stefan Larsson att förklara vad han har emot valfrihet.

– Det är inte självklart att ha valfrihet i allt. Här blir priset för valfriheten 1 – 1,5 miljoner, blev svaret.

Anders Edwall undrade vad Moderaterna hade emot valfrihet.

Björn Widmark (FV) ville också avslå motionen, trots att hans parti i sitt eget budgetförslag avsatte en miljon kronor för utökad nattbarnomsorg.

– Vi vänder oss emot att det skulle bli enbart kommunalt, det bygger på en socialistisk idé. Allt behöver inte i alla lägen vara konkurrensutsatt med kommunal verksamhet, det kan lika gärna vara flera privata, sa han.

Björn Widmark (FV) tyckte inte att kommunen behövde vara med för att det skulle bli konkurrens.

Stefan Larsson förklarade att behovet av barnomsorg på obekväma tider är täckt av en fristående förskola med bidrag från kommunen.

– Ska vi nu ge oss in och konkurrera? Det är inte schysst, deklarerade han.

Han anknöt också till företagsrankingen där Hässleholms kommun fick bottenresultat när det gällde konkurrens, plats 266 av 290, medan den samlade placeringen blev 238.

Johan Hammarqvist (C ) undrade i en interpellation vilka konkreta åtgärder Lars Johnsson tänkte vidta för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Hammarqvist var inte imponerad av att placeringen i år var 17 snäpp högre än föregående år och menade att det brådskar att stärka kommunens attraktivitet för investeringar av både redan etablerade företag och nytillkommande.

Johan Hammarqvist (C) undrade vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsens ordförande tänkte vidta för att förbättra företagsklimatet i Hässleholms kommun.

– Jag kan inte vara nöjd, men jag tillåter mig att glädjas över förbättringen och hoppas att det är ett trendbrott, sa Lars Johnsson.

Han förklarade att det fanns några saker som stack ut i enkätsvaren i undersökningen. En av dem gällde politikers, tjänstemäns och medias attityder till företagen.

– Alla här bör rannsaka sig, vilken attityd har vi till företag? Politiker och tjänstemän måste förstå att det är viktigare att hjälpa företag att göra rätt än att straffa den som gör fel, sa Lars Johnsson.

Han ville också se en ny avgiftsmodell på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, med avgifter för tillsyn i efterhand istället för i förväg med risk för att tillsynen inte ens blir av.

Johan Hammarqvist tackade för svaret som han dock tyckte var lite tunt.

– Jag hade hoppats få höra mer om målsättningar, vart vi är på väg och hur lång tid det tar innan vi är tillbaka på plats 68, som 2009, eller ännu högre, sa han och uppmanade Lars Johnsson att sikta lite högre.

Lars Johnsson berättade då bland annat att en företagsmässa är på gång 2020, efter förslag på en av vårens dialogträffar med företagare. Han nämnde att fiberutbyggnaden i kommunen tagit bättre fart, något som är viktigt för företagandet. Han kunde sedan inte låta bli att också ge Hammarqvists parti ett tjuvnyp.

– En parameter i rankingen är kommunalskatten. Ju högre skatt desto sämre ranking. Men C ville höja skatten i Hässleholm med 40 öre redan i juni, sa han.

När det gäller medias attityd till företagande har han svårt att svara på Frilagts frågor om hur den skulle se ut. Men han menar inte att media har “ansvar för att förmedla en positiv bild av Hässleholm”, ett uttalande som hans företrädare Pär Palmgren fick kritik av JK för 2014.

– Jag vill inte påverka hur media skriver, betonar han.

De rödgröna lyckades också få igenom en återremiss i frågan om lokalbehov för Hässleholms tennisklubb, Gymnastikföreningen Örnen, HAIS och badmintonklubben Gripen.

Efter ajournering och överläggningar med de rödgröna begärde Lena Wallentheim ajournering om idrottslokalerna.

Alliansen och SD ville riva upp det tidigare beslutet från 2016 om driftsbidrag på totalt åtta miljoner kronor till föreningarnas satsning på lokal på Österås eftersom det av skattemässiga skäl inte är genomförbart. Istället var förslaget att utöka investeringarna i en idrottshall på Grönängsskolan. HAIS skulle då hänvisas till friidrottshallen Tyrehallen i Tyringe.

– Ett svek, sa Lena Wallentheim som ville hålla fast vid Österåsprojektet eftersom kommunen lovat det och alla föreningar inte skulle få plats i Grönängsskolan.

Lars Johnsson invände att de rödgrönas förslag skulle kosta totalt cirka 24 miljoner medan prislappen kan stanna på 6,8 ,miljoner kronor för satsningarna på Grönängsskolan. Dessutom finns utrymme i Tyrehallen och det skulle bli svårt att besluta om något som var ogenomförbart.

Lena Wallentheim begärde ajournering och efter överläggningar återkom hon med förslag på återremiss. Eftersom det räcker med en tredjedel av rösterna fick de rödgröna igenom en återremiss för att tjänstemännen ska kunna ta fram ett förslag som stämmer med skattereglerna.

Text och foto: Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se