torsjö live vers2

Kultur under press

Kultur under press

INSÄNDARE. Nyligen genomfördes en trygghetsvandring i Hässleholms centrum med lokala politiker, tjänstemän, media, samt anställda närvarande. Fokus låg på Kulturhuset samt Järnvägsstationen som båda brottas med ordningsstörningar. Det mest upprörande var kanske ändå en
bibliotekaries redogörelse av arbetsmiljön på biblioteket som var minst sagt ansträngande. Olika konstellationer av skolungdomar och unga män har gjort lokalen otrygg och bullrig genom respektlöst och oförskämt beteende gentemot personal och andra besökare.

Fenomenet är ingalunda unikt för vår stad utan finns över hela landet i takt med att den sociala problematiken ökar. Ett bibliotek är dock unikt i och med att avsikten är att privatpersoner i lugn och ro ska kunna läsa och studera utan att störas. Skolungdomar ska kunna läsa läxor under lugna omständigheter som kanske inte alltid erbjuds hemma. Toleransnivån mot störningar ska ligga på miniminivå. Idag är så inte fallet vilket både personalen, besökande, och vakter vittnar om.

Sverigedemokraterna i Hässleholm vill se en förändring på detta och tar problemen på stort allvar. Vi undersöker möjligheten att via lokala regelverk portförbjuda individer som inte kan bete sig från biblioteket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är inte rimligt att personalens arbetsmiljö och bibliotekens grundtanke ska stå tillbaka för skräniga och ouppfostrade människor utan hänsyn till andra. Dessutom kommer vi se över möjligheterna att ansöka om kameraövervakning och utökad väktarsondering. Dessa åtgärder kan lösa symtomen men inte de bakomliggande problemen.

Bibliotekslagen behöver givetvis ändras och anpassas efter dagens Sverige. Problemen försvinner inte i och med att biblioteken fredas, men vi måste kanske börja här. Våra bibliotek är viktiga av så många anledningar.

Sven Lundh(SD), Susanne Lottsfeldt(SD), Ulf Berggren(SD) Hanna
Nilsson(SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se