torsjö live

Sektliknande klimatdebatt

Sektliknande klimatdebatt

INSÄNDARE. Initialt tyckte jag att frågan kring klimatet och huruvida det finns en mänsklig påverkan var viktig och intressant. Tyvärr så har det engagemanget minskat i takt med att debatten i frågan blivit allt mer sektliknande där drevandet från media börjar få orimliga proportioner. Klimatfrågan börjar lika en ny religion.

Det matas ut en färdig uppfattning som alla ska ta till sig. Total underkastelse förutsätts. Dessutom finns det inslag som i det närmaste får betraktas som avgudadyrkan och varumärkeslansering.

Söker man alternativa förslag på problembeskrivning och lösning så får man sannerligen leta aktivt. De som till exempel ser problem med överbefolkning, och allt som därav följer med exempelvis överkonsumtion, verkar ropa förgäves ty den problembeskrivningen är väl antagligen inte politiskt korrekt.

Detsamma verkar gälla forskning och utveckling av nya generationer kärnkraft (till exempel smältsaltreaktorer) som verkar kunna bidra till en säkrare och billigare energiförsörjning i framtiden.

Tror inte att jag är ensam att känna att ju mer det drevas fram ett sektliknade förhållande i klimatfrågan desto mer uppgivna och oengagerade blir många medborgare. Själv skulle jag gärna se en balanserad debatt och konstruktiva lösningar. Inte minst tekniska landvinningar där staten är en aktiv spelare genom att till exempel genom Vattenfall utveckla nya generationer kärnkraft.

Håkan Spångberg

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se