Gruppen-3a-328x120

Socialtjänstens omorganisation fick inte en chans

Socialtjänstens omorganisation fick inte en chans

INSÄNDARE. Under 2018 pågick ett stort förändringsarbete där stora delar av medarbetarna på socialförvaltningen var delaktiga i att titta framåt, inventera nuläget och se tillbaka för att identifiera förbättringsområden inom förvaltningen.

Den största förändringen är att socialförvaltningen numera har en gemensam mottagning som fungerar som ”en väg in” oavsett du är barn, ungdom eller vuxen.Verksamhetsområde ensamkommande barn har upphört.

Qvarngården i Stoby och 35:an i Vinslöv har upphört, I stället startar socialförvaltningen upp Novagården i Stoby. Socialförvaltningen har behov av ett behandlingsalternativ för såväl missbruk som samsjuklighet (flera diagnoser) som innefattar både boende och behandling.

Socialtjänsten förändras ständigt och utifrån detta behövdes översynen och förändrat arbetssätt. Vi har i Hässleholms kommuns socialförvaltning en fantastisk personal som vill hjälpa och stödja de invånare som behöver hjälp och stöd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tyvärr har restallansen lagt ytterligare ett sparkrav på förvaltningen med 11 miljoner kronor För år 2020 viket innebär nerdragningar med 22 tjänster. Detta påverkar hela verksamheten inom socialförvaltningen. Om man istället hade haft lite is i magen och givit förvaltningen en chans att påvisa ett effektivare och bättre arbetssätt genom omorganisationen som trädde i kraft den 1 april i år. Då tror vi att vi hade sparat på ett mycket bättre sätt, genom att behålla personalen och utveckla till en bättre arbetsmiljö.

Exempel på detta är alla tjänster på Novagården som dragits ner från 100 procent till 90 procent, trots att vi har en policy i kommunen att alla tjänster ska utgå från 100 procent. Kön på orosanmälningar som kommer till socialförvaltningens kännedom ökar, vilket innebär en ökad belastning på personalen, men inte minst barnen som är i behov av hjälp får vänta längre. Förebyggande arbetet kommer att minska ganska så mycket precis som brottsförebyggande arbetet är i farozonen.

Personalen lämnar nu sina tjänster för bättre arbetsgivare och tryggare arbetsmiljö. Kostnader för att lära upp ny personal vet alla som arbetat med personal är stora kostnader för arbetsgivaren.

Vi socialdemokrater vill ha tjänster som man kan leva på det vill säga 100-procentiga tjänster. Vi ser också arbetsmiljön som viktig hos de anställda i Hässleholms kommun

Lena Nilsson Ola Lindahl
Linda Ingvarsson Jonny Holst
Socialdemokratiska ledamöter i Socialnämnden i Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se