torsjö live vers2

Kultur under press

INSÄNDARE. Nyligen genomfördes en trygghetsvandring i Hässleholms centrum med lokala politiker, tjänstemän, media, samt anställda närvarande. Fokus låg på Kulturhuset samt Järnvägsstationen som båda brottas med ordningsstörningar. Det mest upprörande var kanske ändå enbibliotekaries redogörelse av arbetsmiljön på biblioteket som var minst sagt ansträngande. Olika konstellationer av skolungdomar och unga män har gjort lokalen otrygg […]

Sektliknande klimatdebatt

INSÄNDARE. Initialt tyckte jag att frågan kring klimatet och huruvida det finns en mänsklig påverkan var viktig och intressant. Tyvärr så har det engagemanget minskat i takt med att debatten i frågan blivit allt mer sektliknande där drevandet från media börjar få orimliga proportioner. Klimatfrågan börjar lika en ny religion. Det matas ut en färdig […]

Socialtjänstens omorganisation fick inte en chans

INSÄNDARE. Under 2018 pågick ett stort förändringsarbete där stora delar av medarbetarna på socialförvaltningen var delaktiga i att titta framåt, inventera nuläget och se tillbaka för att identifiera förbättringsområden inom förvaltningen. Den största förändringen är att socialförvaltningen numera har en gemensam mottagning som fungerar som ”en väg in” oavsett du är barn, ungdom eller vuxen.Verksamhetsområde […]