Gruppen-3a-328x120

Konditori Lövet åtalsanmält för miljöbrott

Konditori Lövet åtalsanmält för miljöbrott

Miljökontoret har åtalsanmält konkursade Konditori Lövet för miljöbrott. När företaget skulle avhysas från lokalen vid Stortorget i Hässleholm kapades slangarna till kylarna så att miljöfarligt köldmedium släppts ut. Därefter skickades ett skrotningsintyg med falska uppgifter till miljökontoret som därför anmält både kylfirman som undertecknat och Konditori Lövet för försvårande av miljökontroll.

Frilagt har tidigare berättat om miljökontorets utredning av Lövets hantering av köldmedium i samband med flytten i mars i år. Hyresvärdens film avslöjar hur köldmedium, även kallade fluorerade växthusgaser, pyser ut i lokalen när kronofogden kommer för att avhysa konditoriet. Företagets företrädare är då borta, likaså kylarna. Sedan dess har miljökontoret förgäves försökt få in de uppgifterna lagen kräver om hur gaserna hanterats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
När kronofogden kom var lokalerna sönderslagna, kylarna borta och slangarna till gasen avklippta.

Lagstiftningen är sträng när det gäller köldmedium i större kylar och frysar. Gaserna har en stark klimatpåverkan. Dessutom är de farliga för människor då de är explosiva och höga koncentrationer kan orsaka kvävning eftersom de tränger undan luften. Alla avsiktliga utsläpp är förbjudna, läckage ska minimeras och vid skrotning ska gaserna tas om hand för destruering eller återvinning.

Det skrotningsintyg som Konditori Lövet skickat in saknar väsentlig information och verkar gälla andra kylar än de aktuella. Miljökontoret har två gånger skickat förelägganden, andra gången till konkursboet, för att få in rätt uppgifter.

Kylfirmans ägare förnekar sedan i en skrivelse till miljökontoret att han skrotat några kylar åt Lövet i Hässleholm.

– Uppgifterna vi fått in är motstridiga, skriver miljökontoret i sin åtalsanmälan och drar slutsatsen att både Lövet och kylfirman försvårat miljökontroll.

Både miljöbrott och försvårande av miljökontroll ger vid fällande dom böter eller fängelse i högst två år.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2019-08-17 Olaglig spritförsäljning, miljöbrott. skatteskulder och konkurser

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se