Gruppen-3a-328x120

Vad skulle vi göra utan bilen?

Vad skulle vi göra utan bilen?

INSÄNDARE. Ja, se till att svara nu ni ohederliga politiker som i era budskap skuldbelägger oss medborgare-gräsrötter för vårt nödvändiga bruk av den nyttiga bilen. Detta i avsikt att förse er själva med änglavingar och försöka få det att framstå som om ni på detta sätt kan rädda världen.

Låt mig visa på det samhälle ni politiker själva medverkat till att skapa. I detta intar vad ni politiker än försöker hävda bilen en central plats.

I vår utarmade landsbygd har vi sett service av allehanda slag försvinna. Utan bilen är för de allra flesta av oss nödvändiga dagliga inköp av exempelvis mat inte möjliga. Utan bilen når vi människor ej heller de arbetsplatser där vi förtjänar vårt dagliga bröd.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Än värre är att ni politiker med Miljöpartiet i spetsen, väl medvetna om vad som ovan sägs, tar tillfället i akt och på ett besinningslöst sätt beskattar bilen och allt som rör sig omkring denna.

Vi ser i Sverige en allt större folklig opinion mot orimligt höga bränsleskatter. Politiker slår i vanlig ordning dövörat till och synes istället vara fullt sysselsatta med att bevaka den maktposition till vilken är knuten generösa arvoden och ersättningar om vilka politikerna själva varit med om att besluta.

Låt oss se den nyttiga bilen också ur demokratisk synvinkel. Bilen är för många den enda möjligheten att nå demokratiska mötesplatser som exempelvis partilokaler, föreningslokaler, teaterlokaler m.m.

”Så, till sist se bilen för vad den verkligen är nämligen en nyttig och nödvändig tillgång för många av oss medborgare-gräsrötter i en rad olika sammanhang.”

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se