torsjö live vers2

Räddhågset att inte försvåra för IS-återvändare

INSÄNDARE. Enligt Säkerhetspolisen har cirka 300 i Sverige boende migranter rest till Mellanöstern för att delta i terrororganisationen IS olika fraktioner. Efter det så kallade Kalifatets fall har cirka 150 återvänt till vårt land och delade meningar råder politiskt om hur dessa skall behandlas. Kutym är att helt enkelt låta dem bero och de kan […]

Bristande ekonomisk fördelning

INSÄNDARE. Förslag till fördjupning av översiktsplan för Hässleholm har studerats under två års tid i Vuxenskolans cirkelverksamhet. Vi observerade då den bristande fördelningen av ekonomisk aktivitet inom staden. Speciellt observerade vi Läreda genom tiderna och dess naturliga tillväxt. Garnisonsområdet hade vi också uppe till behandling flera gånger. Temat ”Folk i rörelse” ledde över till byarna, […]