torsjö live

Räddhågset att inte försvåra för IS-återvändare

Räddhågset att inte försvåra för IS-återvändare

INSÄNDARE. Enligt Säkerhetspolisen har cirka 300 i Sverige boende migranter rest till Mellanöstern för att delta i terrororganisationen IS olika fraktioner. Efter det så kallade Kalifatets fall har cirka 150 återvänt till vårt land och delade meningar råder politiskt om hur dessa skall behandlas. Kutym är att helt enkelt låta dem bero och de kan således vandra fria på gator och torg utan att riskera repressalier för de illdåd de tagit del av under sin tid i Kalifatets tjänst.

I Staffanstorp har man dock tagit ett kommunalt beslut att aktivt motarbeta återvändande terrorister genom nekat stöd i form av bidrag och bostad. Detta av respekt för offer som flytt till Sverige undan förföljelse, bland annat yazidier vilka är en etnisk minoritet som lidit svårt under Kalifatets och IS terrorvälde.

Sverigedemokraterna i Hässleholm har lagt en motion om att följa exemplet och försvåra för eventuella återvändande IS-terrorister.
I förra kommunfullmäktige röstades trots detta motionen ner av övriga partier utom Folkets Väl med motivationen att det var olagligt och orättvist att motarbeta vissa grupper.

Vi tycker detta räddhågsna ställningstagande är djupt beklagligt och önskar att kommuninnevånare och offer hade vägt tyngre än terrorister i den politiska majoritetens ögon.


Sven Lundh(SD)
Patrik Jönsson(SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se