Gruppen-3a-328x120

Bristande ekonomisk fördelning

Bristande ekonomisk fördelning

INSÄNDARE. Förslag till fördjupning av översiktsplan för Hässleholm har studerats under två års tid i Vuxenskolans cirkelverksamhet. Vi observerade då den bristande fördelningen av ekonomisk aktivitet inom staden. Speciellt observerade vi Läreda genom tiderna och dess naturliga tillväxt. Garnisonsområdet hade vi också uppe till behandling flera gånger.

Temat ”Folk i rörelse” ledde över till byarna, där vi för närvarande lutar åt följande sammanfattning: Byarna växer som främsta ekonomiska drivkraft, men detta återspeglas inte i kommunens budget. Ekonomin är vänd mot omvärlden i vidsträckt mening och ger inte Hässleholms kommun en rimligt stor budget för hela den offentliga verksamheten.

Sammanfattningsvis: Finja har blivit Finja Betong, Kärråkra by har blivit Kärråkra depå. Sösdala har blivit Mellby gård, Knislinge (gamla skofabriken) har blivit Norups gård osv. Exempel på väsentlig utvecklande verksamhet som kommer Hässleholms ekonomi till godo pekar hela tiden i annan riktning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Tore Almer
Studiecirkelledare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se