Gruppen-3a-328x120

Ska Hässleholm förtätas eller växa ?

Ska Hässleholm förtätas eller växa ?

INSÄNDARE. Förtätas eller växa? Hur väljer Hässleholm- och varför? Kommunens budget står i relation till dess skattekraft. Man kan fråga sig hur den relativa skattekraften och storleken på kommunens budget såg ut på 70-talet då grundskolan byggdes ut i hela kommunen. Storkommunen Hässleholm kunde då (!) dra fördel av den vidgade skattekraft som kommunindelningen innebar- kommunen blev Skånes största. Hur påverkas kommunens nya skattekraft och relationen till nödvändiga offentliga utbyggnader – skola, vård och omsorg – som nu (!) måste ske. Försök till svar, som bygger på att se d e l a r av den stora kommunen i deras verksamhet gör att enstaka delar (i detta fall byarna) ger upplysning.

Jag har valt Kärråkra by och Finja som exempel. Byarnas utsträckning och markanvändning är det som gäller. Dessa två ger respektive områdens totala skattekraft inom kommunen Hässleholm.

Den från början ökade storleken bestämmer skatteutbudets möjligheter – även nystartad industri inräknad. Det sker i ett övergångsskede från agrar produktion till industriell. I nästa steg går den industriella utvecklingen sin egen väg långt över den tidigare markanvändningen och den begränsning som kan föreligga. Markanvändningen blir nu för Finja liktydig med Finja Betong och för Kärråkra by liktydig med Kärråkra depå. Därigenom kommer dessa verksamheter att betjäna en större region och den fördel som storkommunen – med tidigare mindre industriellt inslag – hade för kommunens totala ekonomi och budget och möjlighet att matcha växande offentliga utgifter – skola vård och omsorg – förminskas.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ur kommunens synpunkt kan skattekraften inte öka genom att föras in i en ännu större region. En sådan kommer att leda vidare i nedtrappningen för Hässleholms del. Man har att välja. Vill man bevara skattekraften och den offentliga verksamten – till exempel det egna sjukhuset-tvingas man avstå inte bara tillväxt utan också andra offentliga verksamheter. Saken kan inte (!) lösas genom bibehållande av nuvarande kommungränser och tillförsel av statliga bidrag. Förslag till fördjupning av översiktsplan för Hässleholms stad, begränsar fullt realistiskt stan till en mycket liten area runt stationsverksamheten. Övriga kommundelar erfar redan i dag detta scenario och klagar förgäves på Hässleholms odugliga politiker – vilka inte kan göra mycket åt saken.

Tore Almer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se