torsjö live vers2

Miljö och stadsbyggnad skär ner Planchefen omplacerad

Miljö och stadsbyggnad skär ner Planchefen omplacerad

9,4 tjänster sparas bort på Hässleholms kommuns miljö- och stadsbyggnadsförvaltning för att budgeten för 2020 ska gå ihop. Dessutom åderlåts förvaltningen ytterligare genom att planchef Gertrud Richter blivit omplacerad med bibehållen lön. Förvaltningschef Jan Karlsson har slagit larm till politikerna om att de stora neddragningarna innebär att man inte klarar sitt uppdrag. Han vill därför att reglementet ändras alternativt att kommunfullmäktige tillskjuter resurser, men fick på onsdagen inget gehör hos kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tolv anställda berörs av personalreduceringen på 9,4 tjänster. Större delen är löst genom två pensionsavgångar, att två vakanser efter personer som sagt upp sig inte ersätts och att tre visstidsanställningar inte förlängs. Två personer har fått mindre tjänstgöringsgrad, en har sagts upp och det kan bli en till.

– Om vi inte lyckas omplacera vår koordinator uppstår arbetsbrist för ytterligare en person, säger Jan Karlsson.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Förvaltningschef Jan Karlsson har slagit larm om att de stora neddragningarna gör att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen inte klarar sitt uppdrag. Foto: Lotta Persson

Den redan uppsagda var systemadministratör. Tjänsterna som försvinner är fördelade på tre på miljöavdelningen, en på lantmäteriet, tre på planavdelningen, en på byggavdelningen och fyra på avdelningen för verksamhetsstöd. Det gäller bland annat en planarkitekt, en bygglovshandläggare och en miljöstrateg. På mät- och GIS-avdelningen har en tjänst vakantsatts när avdelningschef tillsatts internt.

När visstidsanställningarna avslutas försvinner bland annat en bebyggelseantikvarie och en inventerare. Kommunikatörstjänsten dras ner från heltid till 25 procent.

De som går i pension är miljöchef Sven-Inge Svensson och lantmäterichef Eva Nilsdotter. Rekryteringar pågår.

Jan Karlsson, som fyller 63 i januari, finns själv inte med på listan, men hade bara lovat att jobba kvar ett år efter omorganisationen vid förra årsskiftet. Han skulle alltså kunna sluta inom kort, men vill fortsätta ett tag till.

– Det är upp till politiken att bestämma, men jag har siktet inställt på att jobba till 65, säger han.

Gertrud Richter är inte längre planchef. Hon har blivit omplacerad med bibehållen lön på 61 100 kronor i månaden för att hjälpa Richard Heingard med förberedelser för höghastighetståg. Foto: Lotta Persson

Utöver listan har stadsbyggnadskontoret fått en vakans efter Gertrud Richter som sedan den 1 oktober är omplacerad till en nyinrättad projekttjänst. Varken Jan Karlsson, personalchef Marie Söderqvist eller miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) vill på onsdagen svara på Frilagts frågor om orsaken till omplaceringen.

Marie Söderqvist meddelar att Gertrud Richter behåller sin chefslön på 61 100 kronor i månaden och sin anställning på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Planarkitekt Marie Nilsson går in som tillförordnad planchef till och med den 30 april.

– Planchefstjänsten försvinner inte. Det pågår diskussioner om hur vi ska lösa det framöver, säger Jan Karlsson.

Gertrud Richter ska nu förbereda för höghastighetsjärnvägen i ett nytt projekt, NGJ, Ny Generation Järnväg, i samarbete med kommunledningsförvaltningen. Projektledare är Richard Heingard som sedan tidigare leder kommunens planering för höghastighetståg.

Jan Karlsson har sin nämnds stöd i att begära ändring av reglementet för att han inte anser att förvaltningen kan klara sitt uppdrag med den snäva budgeten för 2020.

– 27 procents nedskärning, det är den högsta på hela kommunen och slår hårt mot våra möjligheter att leverera, säger han.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt redan i juni att vädja till kommunfullmäktige. Nämnden skriver i sitt förslag att den anser att den nuvarande organisationen, med ansvar för både strategisk planeringe och detaljplanering, är den optimala, men vill att en del av det strategiska och uppföljande arbetet stryks i reglementet om inte mer resurser tillkommer.

Kommunalråden beslöt på onsdagen att ställa sig kallsinniga till att skjuta till resurser, men föreslå små ändringar i reglementet så att det blir mindre detaljreglerat. Det innebär att nämnden ska initiera, men inte längre nödvändigtvis ta fram, olika styrdokument till översiktsplaner. Nämnden ska inte ansvara för att miljöperspektivet integreras i styrdokument på andra förvaltningar, inte driva den interna implementeringen av de globala hållbarhetsmålen i samarbete med kommunstyrelsen, inte ansvara för och sammanställa miljöuppföljning i kommunkoncernen och inte ansvara för och aktualisera lokala miljömål.

Kommunstyrelsens andra vice ordförande Lena Wallentheim (S) avstod från att delta i beslutet eftersom hon inte ansåg sig ha fått tillräcklig information om konsekvenserna.

– Vem ska följa upp miljömålen, undrar hon bland annat.

Hon förklarar att hennes grupp ska diskutera vidare om de eventuellt ska begära att resurser tillskjuts.

– Miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger att de har svårt att klara uppdragen. Det är oroväckande, säger hon.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S), till vänster, ifrågasätter förändringarna på miljö- och stadsbyggnad medan Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) menar att de är nödvändiga. Foto: Lotta Persson

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) menar att uppdraget ska ligga kvar.

– Vi behöver inte vara så precisa som förut, men tanken är att de får hantera det själva. Jag är bekymrad över budgetläget totalt sett. Revisionen är också bekymrad över att kostnadsutvecklingen fortfarande är högre än intäkterna, säger han.

Kommunstyrelsens första vice ordförande Hanna Nilsson (SD) instämmer.

– Det är jättelätt att sitta i opposition och säga nej. Vi måste ta ansvar och här är konsekvenserna inte de mest allvarliga, säger hon.

Frågan om reglementet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Frilagt har sökt Gertrud Richter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se