Gruppen-3a-328x120

Fel att reningsverkets utsläppspunkt inte går att flytta

Fel att reningsverkets utsläppspunkt inte går att flytta

Den gamla tuben i Finjasjön användes i augusti för att leda ut bäckvattnet, inklusive det renade avloppsvattnet, i Finjasjön. Hässleholms vatten hävdar nu åter att det inte går att leda ut det renade avloppsvattnet som passerat Magle våtmark, men det stämmer inte.

Hässleholms vatten hävdar felaktigt att reningsverkets utsläppspunkt inte kan flyttas tillbaka från Maglekärrsbäcken till den så kallade tuben längre ut i Finjasjön utan att Magle våtmark måste tas ur drift. Bolagets påstående är en av anledningarna till att kommunstyrelsens arbetsutskott nu har föreslagit avslag på en motion om att utreda en flytt av utsläppspunkten för att minska belastningen på Sjörrödsviken. Bara SD:s kommunalråd Hanna Nilsson protesterade.

Innan Magle våtmark byggdes 1994 var utsläppspunkten tuben som skickade ut det renade avloppsvattnet nära en kilometer ut i sjön. Idag används tuben vid driftsstörningar i reningsverket och som bräddavlopp när otäta avloppsledningar i närområdet blir överbelastade.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Utsläppspunkten ligger nu i Maglekärrsbäcken, nedströms Magle våtmark. Tidigare kommunfullmäktigeledamoten för SD, sedermera politiska vilden Anita Johannesson, ville genom sin motion få till en utredning om en flytt av utsläppspunkten för att skona Sjörrödsviken där Maglekärrsbäcken mynnar. Området har de senaste åren fått allt sämre vattenkvalitet med nära nog kontinuerliga algblomningar och döda bottnar med kratrar efter stora läckage av svavelvätegas. På fredagen var det fortfarande full algblomning, trots höstvädret.

På fredagen var det fortfarande algblomning i Finjasjön mellan Maglekärrsbäckens utlopp och Sjörröd.

Anita Johannesson föreslår att utsläppspunkten flyttas antingen till Almaån, något som enligt reningsverkets miljötillstånd från 1970-talet skulle prövas, eller till tuben längre ut i sjön.

Enligt Hässleholms vatten är båda förslagen olämpliga eftersom de innebär att det renade avloppsvattnet från reningsverket inte längre kan gå via Magle våtmark och den rening som sker där. Bolaget betonar dessutom att alla villkor i miljötillståndet följs och att näringsbelastningen från reningsverket inte är mer än 10-15 procent av den totala belastningen på sjön.

Under grävarbetena för flytten av en del av Maglekärrsbäcken nyligen visade det sig dock att reningsverket kunde koppla om så att allt renat avloppsvatten som passerat Magle våtmark kunde skickas ut via tuben. Bäcken torrlades på det sättet under några dagar i slutet på augusti, vilket Frilagt avslöjade.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har också yttrat sig om motionen och betonar att en flytt av utsläppspunkten kräver ett nytt miljötillstånd från länsstyrelsen. I nuläget är handläggningstiden cirka två år.

– Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser gärna att reningsverket ansöker om nytt tillstånd eftersom dels flera förändringar skett i reningstekniken och dels ny kunskap om påverkan på recipienten framkommit sedan 1994, skriver förvaltningen.

Almaån hyser flera skyddsvärda arter och förvaltningen påpekar att de inte får påverkas menligt och att en utsläppspunkt närmare Östersjön kan medföra ökade krav på kväverening.

Enligt tjänsteskrivelsen från kommunledningsförvaltningen ska Hässleholms vatten ansvara för att följa tillstånden för utsläpp och utreda frågan om man anser att det behövs, inte kommunen.

Hanna Nilsson deltog inte i beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon förklarar att hon och hennes partigrupp inte var riktigt nöjda med underlaget till motionen, bland annat på grund av uppgifterna i yttrandet från Hässleholms vatten.

Hon tycker att en flytt av utsläppspunkten borde utredas.

– Det är en bra tanke. Vattnet står helt still där vid Sjörröd. Att utreda frågan borde ingen ha något emot, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) håller inte med.

– Det är inte en lösning att flytta utsläppspunkten. Vi ska ha en fungerande rening, säger han.

Hanna Nilsson förklarar att SD eventuellt kommer att lägga en egen motion i frågan om Anita Johannessons inte får gehör.

– Vi har hållit på rätt länge med sjön och flera i vår grupp är väldigt miljöintresserade, säger hon och menar att det är dags att något händer.

Ett initiativärende från SD om att omvandla jordbruksmarken vid Hovdalaån och Tormestorpsån till betesmark kan också bli aktuellt. Hibab, som äger marken, arrenderar ut den till jordbruket som använder militärens dräneringssystem som under vårarna pumpar ut näringsrikt gödselvatten I åarna. Tekniska nämnden har tidigare beslutat att utreda frågan, men ingenting har hänt.

Frilagt har sökt Hässleholms vattens vd Liselotte Stålhandske.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

20190823 Bäcken tömd på vatten – leds en kilometer ut i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se