Gruppen-3a-328x120

Alla fyra unga släppta ur häktet

Alla fyra unga släppta ur häktet

De fyra ungdomar som misstänks för grov mordbrand i godsmagasinet i Hässleholm har släppts ur häktet. Åklagaren Marie-Louise Holmberg meddelade på fredagen tingsrätten att tre inte längre ska vara häktade. Hon begärde förlängd häktning för den fjärde, en 16-årig flicka, men tingsrätten bedömde att bevisningen inte var tillräcklig och släppte även henne.

Totalt är fem ungdomar enligt åklagaren fortfarande misstänkta för grov mordbrand.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Marie-Louise Holmberg ville att 16-åringen skulle vara fortsatt häktad för att inte kunna försvåra utredningen, men också för att hon var på sannolika skäl misstänkt för ett brott med minimistraff på minst två års fängelse.

Häktningsförhandlingen, som hölls bakom stängda dörrar, slutade dock med att Hässleholms tingsrätt beslöt häva häktningen med motiveringen att åklagaren inte visat att misstankegraden når upp till sannolika skäl.

Marie-Louise Holmberg säger till Frilagt att hon bedömde att utredningen kommit så långt att tre av ungdomarna inte längre behövde vara frihetsberövade med restriktioner.

– De har betryggande övervakning på annat sätt, säger hon.

Vad det innebär vill hon inte förklara närmare utan hänvisar till socialtjänsten.

– Jag vill inte medverka till att kränka unga människors integritet, säger hon.

När det gäller den 16-åriga flickan ansåg hon att det hade behövts ytterligare tid med restriktioner i kontakten med andra personer.

Nu kommer fler förhör att hållas med alla de misstänkta. Vissa förhandsbesked om de tekniska undersökningarna har kommit från Nationellt forensiskt centrum, NFC.

– Utredningen går framåt. Jag tycker att bilden av händelseförloppet har klarnat något, säger Marie-Louise Holmberg, men konstaterar att svårigheterna är stora i alla brandärenden.

De fyra ungdomarna som är i åldrarna 16-21 år häktades för två veckor sedan på den högre misstankegraden sannolika skäl. För de tre som är under 18 år var bedömningen dessutom att det fanns synnerliga skäl för häktning.

Branden totalförstörde snabbt det gamla godsmagasinet vid Götagatan. Foto: Jonathan Önell

På fredagen skulle åtal vara väckt, annars måste åklagaren begära omhäktning eller frige de misstänkta.

Branden den 14 augusti orsakade mångmiljonskador på järnvägen och ingen tågtrafik kunde passera Hässleholm på en vecka, vilket påverkade kommunikationerna i hela landet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se