torsjö live vers2

Ingen facklig förhandling om planchefens nya tjänst

Ingen facklig förhandling om planchefens nya tjänst

Det hölls ingen facklig förhandling när Gertrud Richter gick från planchef till en nyinrättad projekttjänst för att förbereda utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i Hässleholm.

– Eftersom det inte är någon chefstjänst så behöver tillsättningen inte förhandlas, förklarar arbetsgivaren för de fackliga företrädarna enligt protokollet från facklig samverkan den 15 oktober då Marie Nilsson godkändes som tillförordnad planchef.

Gertrud Richter har nu titeln samhällsstrateg. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som Frilagt berättat tillträdde Gertrud Richter den nya tjänsten den 1 oktober. Hon är nu samhällsstrateg, fortfarande med lön från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, och arbetar tillsammans med projektledare Richard Heingard på kommunledningsförvaltningen i projektet NGJ, Ny generation järnväg.

Arbetsgivaren informerar enligt protokollet om att tjänsten i järnvägsprojektet inte annonserades ut eftersom det redan stod klart att Gertrud Richter var den bästa tänkbara kandidaten.

– Hon arbetar i kommunen, har lång erfarenhet, är en duktig förhandlare och ser till att saker och ting händer. Hon kan jobba i storskaliga projekt, säger arbetsgivaren.

Projektet beskrivs som kommunövergripande.

– Det är en viktig tjänst för kommunens framtid som länge efterfrågats av såväl kommunledningen (kommundirektör och politik) som av Richard Heingard, heter det i protokollet.

Trots det fanns inga pengar avsatta för tjänsten.

– Det var tvunget att tillsätta den inom befintliga ramar, säger protokollet.

Men viss fördyring blir det när Marie Nilsson får sin lön höjd till 54 000 kronor i 2019 års lönenivå. Dessutom blir hennes tjänst som planarkitekt vakantsatt vid en tidpunkt när sparkrav gör att 9,4 tjänster på förvaltningen är på väg att försvinna.

Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger att kommunen måste satsa mer resurser på höghastighetsjärnvägen. Foto: Berit Önell

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) säger att budgeten räcker till.

– Det finns inte några som helst problem med det, säger han.

Han är dock tveksam till om en ny ordinarie planchef kommer att anställas när Marie Nilssons tid som tillförordnad går ut om sex månader.

– Vi har ingen annan planchef i tankarna just nu, säger han.

Han förklarar att en tjänst måste avsättas till järnvägsprojektet eftersom kommunledningsförvaltningen har “tingat” den.

– De har pratat om det i ett och ett halvt år, säger han.

Han betonar också att tjänsten är viktig.

– Vi behöver satsa mer resurser på järnvägen, säger han.

Han anser att Gertud Richter har en lämplig erfarenhet.

– Hon har en historik från Arlöv där hon samarbetade med Trafikverket i ett järnvägsprojekt, säger han.

Varför hon inte kunde vara kvar som planarkitekt vill ha fortfarande inte förklara.

– Vi kommenterar inte när någon går till en lägre tjänst, säger han.

Projekttjänsten är en tillsvidareanställning på heltid enligt anställningskontraktet, men Kenny Hansson tror att det handlar om fram till 2022 med fullt fokus på förberedelser för höghastighetsjärnvägen.

Vid det laget bör det vara klart om och hur de nya snabbtågen blir verklighet, vilken sträckning de nya spåren får med mera. Än så länge är inga beslut fattade och efter att både L och KD de senaste veckorna uttalat skepsis mot projektet ser riksdagsmajoriteten för att få igenom det knapp ut. M och SD har tidigare sagt nej. S, C, V och MP är nu de enda partier som är tydligt för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg. Kostnaden har uppskattats till 200 miljarder kronor.

Berit Önell

Läs mer:

2019-10-16 Miljö och stadsbyggnad skär ner Planchefen omplacerad

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se