Gruppen-3a-328x120

Åtal för stora mängder farliga kemikalier i bostaden

Åtal för stora mängder farliga kemikalier i bostaden

Två ton kemikalier forslades bort från fastigheten i ett villaområde i Västra Torup där ägaren haft ett privat kemilaboratorium. 836 kilo brandfarliga ämnen, 110 gram explosiv dinitrofenol och flera ämnen som klassas som akut giftiga togs om hand. Ägaren har nu åtalats för miljöfarlig kemikaliehantering, otillåten miljöverksamhet och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Kemikalielagren i bostaden och uthusen upptäcktes i samband med en mindre brand i april 2018. Fastigheten spärrades av och några veckor senare gjordes en stor insats med polisens nationella bombskydd, räddningstjänstens kemstyrka, kemambulans och personal från miljökontoret. De boende i området uppmanades hålla sig inomhus och byggnaderna genomsöktes av personal iklädd omfattande säkerhetsutrustning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Fastigheten som innehöll ett kemilaboratorium med lager av olagliga ämnen, spärrades av efter branden i april 2018. Foto: Berit Önell

Kemikalierna kunde under de följande månaderna inventeras och transporteras bort. Det var stökigt i huset och en del läckande behållare hittades. Även mindre mängder av radioaktivt uran och torium upptäcktes under saneringen.

Fastighetsägaren, en mycket kemiintresserad man i 60-årsåldern, åtalas alltså för tre olika brott. De två första förnekar han. Miljöfarlig kemikaliehantering gäller att han i bostaden och i anslutning till den hanterat kemiska produkter utan att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövts, vilket kunnat orsaka skada på människor eller miljö.

Han har också bedrivit en verksamhet som kräver tillstånd eftersom han hanterat särskilt farliga kemiska produkter, sådana som är akut toxiska, cancererogena, reproduktionsstörande, mutagena, frätande med mera.

836 kilo brandfarliga ämnen förvarade utan tillstånd i och utanför bostaden leder till åtal för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den misstänkte varken erkänner eller förnekar detta brott.

I miljöåklagaren Lars Magnussons bevisning ingår bland annat vittnesförhör med Ulf Ellervik, professor i organisk kemi, och med räddningschef Leif Hylander.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se