Gruppen-3a-328x120

Skulpturen Modet i Tyringe blåste ner Oklart ägande har försenat reparation

Skulpturen Modet i Tyringe blåste ner Oklart ägande har försenat reparation

Skulpturen Modet vid stationen i Tyringe föll i blåsten i förra veckan. Oklarheter om vem som äger konstverket har försenat reparationen, men nu tar kulturchef Anders Rosengren tag i saken. Foto: Lotta Persson

Stormen i förra veckan blåste omkull skulpturen Modet vid stationen i Tyringe. Konstnären Lars-Åke Bloms stolta, svävande kvinna med lysande fjärilsvingar som skiftar i färg, ligger fortfarande platt på marken. Orsakerna är två, dels är det inte givet hur och var en reparation ska göras och dels är det oklart vem som äger konstverket. Tyringe byalag har skänkt det till kommunen, men kommunen verkar ha slarvat bort gåvobrevet. Kulturchef Anders Rosengren vill nu ta tag i saken ändå.

– Det är ett konstverk som har kostat mycket pengar och är vackert. Vi får ta hand om det nu, sedan kan vi diskutera kostnaden, säger han.

Lars-Åke Blom hoppas att det ska gå att laga skulpturen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag känner mig lite medskyldig, säger han.

En nöjd konstnär framför sitt verk vid den högtidliga invigningen i december 2017; Lars-Åke Blom med Margreth Segerstein (M), kulturnämndens dåvarande ordförande. Foto: Lotta Persson

Han tror att skulpturen försvagades när han gjorde hål i den för att kunna förstärka den strax efter invigningen i december 2017 och konstaterar att Modets skira vingar utmanar naturlagarna.

– Det är ett stort luftmotstånd i vingarna och det är ingen lätt grej, men jag ville ha den formen, förklarar han.

Han är nu orolig för att konstverket ska ta skada av att ligga kvar på marken. När han fick se vad som hänt försökte han genast ringa kommunen.

– Det är nästan omöjligt att få tag på någon där, säger han.

När någon till slut svarade fick han inga besked. Själv anser han sig inte kunna flytta konstverket eftersom han inte är ägare.

Tyringeskulpturen fick liv genom den dolda ljusstekniken som skapade ständigt nya spännande skiftningar och intryck.

Han lade ut en bild på Facebook och undrade vad Tyringeborna tyckte.

– Nu har Tyringeborna sett den en tid. Kanske ingen vill ha den kvar längre. Hässleholms kommun som jag tror äger den visar inget intresse. Vad tycker ni?

Gensvaret blev överväldigande med 125 kommentarer:

“Självklart att den ska vara kvar. Det finaste vi har i Tyringe.”

“Den ska stå kvar. Lyser så fint i höstrusket”.

“Självklart skall den stå kvar. Det är ju inte bara Tyringe borna som ser den. Alla som åker förbi med järnvägen ser den och uppskattar den, efter vad jag har hört. Mycket tjusigt konstverk, med ett väldigt träffande namn. Kan behövas i dagens samhälle.”

“Klart den ska upp igen! Vi får skramla till kostnaden!“

Lars-Åke Blom tycker också att det skulle vara synd om konstverket inte kan vara kvar.

– Den tog mer än ett år att göra. Det är trevligt att så många tycker att den är bra. Men det hjälper inte om det inte finns pengar för att göra vid den, säger han.

Kulturchef Anders Rosengren anser att skulpturen måste räddas genast, sedan kan diskussionen om kostnader och ägande fortsätta. Foto: Lotta Persson

Anders Rosengren vet inte hur det ligger till med ägarfrågan och därmed det ekonomiska ansvaret, men det är normalt kulturförvaltningen som har hand om kommunala konstverk. På måndagen, en hel vecka efter stormen, tycker han att det brådskar att agera. Tanken är att flytta skulpturen inomhus, förslagsvis till en kommunägd verkstadslokal i Tyringe där den kan repareras.

– Skulpturen kan inte ligga där och bli förstörd. Om vi ska ha någon chans att få tillbaka den får vi först rädda den, sedan kan vi fortsätta diskussionen i lugn och ro, säger han.

Initiativtagaren till att Lars-Åke Blom skulle utforma ett konstverk som utsmyckning till stationsområdet i Tyringe var tidigare M-politikern Bo-Anders Friberg som är aktiv i Byalaget. Han bekräftar att ett gåvobrev överlämnats till kommunen.

Frilagt har sedan i torsdags försökt få ut gåvobrevet från tre av kommunens diarier: kulutr- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. På måndagseftermiddagen meddelar Anders Rosengren att brevet tycks ha försvunnit och beklagar missen.

– Det är oklart om kommunen äger Modet. Men vi får säga tack för att du begärde att få ut brevet, säger han.

När kultur- och fritidsförvaltningen frågade tekniska förvaltningen om brevet visade det sig att det som fanns kvar bara var ett meddelande från parkförvaltare Christer Söderling med rubriken “Angående konstverk som vill skänkas/överlåtas till Hässleholms kommun”. Av det framgår att det ska ha funnits ett brev och att tekniska förvaltningen inte anser att kommunen ska ta över konstverket.

– Konstverket kom till helt på Tyringe byalags initiativ och uppgörelsen var att de skulle drifta detta, skriver Christer Söderling.

Det känner inte Anders Rosengren till.

– Vi har inte varit inblandade i några uppgörelser, förklarar han.

Meddelandet kom på papper. Det är inte daterat, men diariefördes på kultur- och fritidsförvaltningen den 19 februari 2019.

Anders Rosengren tror att brevet även kan ha skickats till kommunledningsförvaltningen eftersom det var kommunledningen som gav ekonomiskt bidrag till konstverket. Byalaget hade ansökt om medel och kulturnämnden ställde sig mycket positiv till förslaget, men det var kommunstyrelsens arbetsutskott som beslöt om finansieringen. 87 000 kronor av de 120 000 som konstverket kostade beviljades i augusti 2016. Resten av pengarna kom från Tyringe byalags sponsorer. Byalaget ägde alltså skulpturen från början och troligen tills i februari i år.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se