Gruppen-3a-328x120

Om att kasta sten sittande i glashus

Om att kasta sten sittande i glashus

INSÄNDARE. Med anledning av en i lokalpressen nyligen publicerad insändare under rubriken ”Jag är livrädd” finns anledning att presentera några fakta och med dessa som grund göra några reflektioner.

Insändarskribenten skriver efter att ha ondgjort sig över SD och det demokratiska stöd i väljarkåren detta parti har och kan tänkas få i framtiden: Citat; ”I förlängningen får vi en Viktor Orbanliknande stat”. Slut på citat.

I samband med nämnda insändares publicering får undertecknad ett meddelande från en god vän med ungersk bakgrund och med regelbundna kontakter med sitt gamla hemland. Del av detta följer här:

” …-9 april 2018, parlamentsval i Ungern. 48,5% av väljarkåren röstar på FIDESZ, V Orbáns parti.
FIDESZ+EPP säkrar 2/3 majoritet i parlamentet.
Det ungerska folket har röstat i demokratisk ordning.”

…Den som nu vet bättre hur 2/3 av det ungerska folket BORDE ha röstat kan ju bege sig till Ungern för att leda de vilseförda ungrarna in i den rätta fållan. Lycka till!

Själv vill undertecknad påpeka att i ovan nämnda val var valdeltagandet nära 70 procent.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi kan se en stark opposition manifestera sig i den demokratiska stat Ungern utgör då Viktor Orban och hans parti Fidesz nyligen förlorade borgmästarvalet i huvudstaden Budapest. Det meddelas att regeringen respekterar det beslut invånarna i Budapest fattat när man röstade fram utmanaren Gergely Karacsony som fick över 50 procent av rösterna. Nämnas bör också att Ungern sedan 2004 är medlem i EU.

Politiker i den vacklande demokrati Sverige idag utgör talar lögnaktigt om ett ”klimatnödläge” som överhuvudtaget inte existerar. Detta i akt och mening att ytterligare kunna höja höga skatter, stärka sin egen makt och därmed skapa möjligheter att tillgodose själviska målsättningar som den att fylla den egna plånboken.

Under tiden kan vi via olika kanaler ta del av ”det verklighetens nödläge” Sverige befinner sig när det gäller exempelvis lag och ordning, sjukvård, åldringsvård, pensioner och en allt annat än sund ekonomi. Nyligen nås vi för övrigt av nyheten att grannlandet Danmark skärper kontrollen av inresande från Sverige med hänvisningen till oro för svensk kriminalitet!
Politikerna själva tycks också befinna sig i ”nödläge” då deras handlingskraft härvidlag tycks vara som bortblåst.

Till sist begrundar vi John Lennons ord:
-Vårt samhälle leds av vanvettiga människor med vanvettiga mål, och jag tror, att jag bliver inspärrad för att säga detta. Det är det vanvettiga med det.-

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se