Kammarrätten upphäver inte fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen över Hässleholms stad bryter inte mot lagen, dock borde kommunen hanterat länsstyrelsens kritiska yttrande om riksintresse för friluftsliv och skyddsavstånd till reningsverk mer noggrant. Det säger nu kammarrätten som avslår överklagandet från Folkets väls Björn Widmark. En av de två domarna hade annan uppfattning och ville upphäva kommunens beslut om planen. Björn […]

Därför har en diskussion inletts om Ballingslövs skola

INSÄNDARE. Det finns i nuläget sju elever i årskurs 4 och 5 i Ballingslövs skola. Eleven i årskurs 6 valde efter samråd mellan föräldrar och skolan att gå i annan skola. Med endast totalt sju elever i två årskurser måste det diskuteras om det går att upprätthålla en god pedagogisk nivå. Det är därför presidiet […]