torsjö live

Därför har en diskussion inletts om Ballingslövs skola

Därför har en diskussion inletts om Ballingslövs skola

INSÄNDARE. Det finns i nuläget sju elever i årskurs 4 och 5 i Ballingslövs skola. Eleven i årskurs 6 valde efter samråd mellan föräldrar och skolan att gå i annan skola. Med endast totalt sju elever i två årskurser måste det diskuteras om det går att upprätthålla en god pedagogisk nivå. Det är därför presidiet i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med förvaltningen inlett en tidig diskussion med föräldrarna till de sju barnen.

Det som diskuteras är en flytt till Farstorps skola, eftersom det också är en mindre skola men med något fler elever. Tillsammans skulle det bli det elva elever i årskurs 4 och elva elever i årskurs 5 i Farstorp, om Ballingslövseleverna tillkommer. Det är en miljö som inte på något vis har en sämre trygghet och gemenskap än Ballingslövs skola. Eleverna från Farstorp och Ballingslöv går sedan i högstadiet tillsammans i Hästveda.

Föräldrar i Ballingslöv gör medvetna aktiva val för sina barns skolgång. I årskurs 4 till 6 så finns det 24 barn som tillhör Ballingslövs skolas upptagningsområde. Av dessa har föräldrar till 20 barn gjort ett aktivt skolval och valt andra skolor än Ballingslöv. Det kan till exempel bero på att man vill ha en viss profil eller att det passar bra med föräldrars pendling till jobb i Hässleholm.

Om flytten genomförs så blir det förskoleklass och årskurs 1-3 i Ballingslövs skola. Detta i likhet med Västra Torups skola och Söderparkskolan i Vinslöv. Totalt är det i nuläget 20 elever i förskoleklass och årskurs 1-3 i Ballingslövs skola. I skolan finns det också ett fritidshem med 20 elever.

Stefan Larsson (M)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se